AJOFM Bucuresti

A.J.O.F.M. Bucuresti functioneaza ca unitate cu personalitate juridica, este subordonata A.N.O.F.M. Bucuresti si are caracter public. La rândul ei A.J.O.F.M. Bucuresti organizeaza, coordoneaza si realizeaza activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca la nivelul judetului Bucuresti.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti asigură implementarea la nivel judetean a măsurilor de prevenire a somajului, protectia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează si coordonează activitatea de ocupare si de formare profesională a fortei de muncă.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti ofera urmatoarele servicii: Medierea muncii; Informarea si consilierea profesionala; Acordarea de credite avantajoase; Completarea veniturilor salariale; Calificarea somerilor in meserii cerute de agentii economici; Cursuri de calificare si recalificare; Acordarea de servicii de preconcediere; Subventionarea locurilor de munca; Organizarea de Burse de locuri de munca
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti

Telefon: 0213168142, 0213161804
Judet: Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Adresa: Bucuresti, str.Spatarul Preda, nr.12
E-mail: amofm@ajofm.anofm.ro
Web: www.bucuresti.anofm.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca. Legalitatea deciziei de concediere cauzata de desfiintarea postului. Admitere apel
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 1983 din 05 Aprilie 2019
Motivele de fapt care determina concedierea disciplinara trebuie cuprinse, obligatoriu, in insasi decizia de sanctionare disciplinara
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 3721 din 23 octombrie 2020
Mentionarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Caracterul formal al deciziei de sanctionare
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 5976 din 18 Decembrie 2019
Reorganizarea activitatii angajatorului. Caracterul efectiv, real si serios al concedierii
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 1950 din 03.04.2019
Cauzele reale si serioase ale concedierii. Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 2064 din 09 Aprilie 2019
Descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare in chiar cuprinsul deciziei de concediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 1680 din 09 Decembrie 2019
Sanctionare disciplinara pentru absente nemotivate. Descrierea faptei
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 3721 din 23 octombrie 2020
Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 353 din 04.06.2020
Continutul deciziei de concediere. Precizarea motivelor care determina concedierea. Retragerea apelului declarat
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 957 din 19 Februarie 2019
Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019
Lipsa vinovatiei salariatului privind savarsirea faptei. Inadmisibilitatea sanctiunii disciplinare
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 917 din data de 22.02.2016
Concedierea colectiva. Categoria cazurilor sociale privind criteriile de selectie a salariatilor
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1387 din data de 17.03.2016
Raspunderea disciplinara a salariatului. Dovada probei in sarcina angajatorului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 3362 din data de 17.06.2016
Decizia de concediere a salariatului. Descrierea
Curteade Apel Bucuresti, Hotararea nr. 982 din data de 25.02.2016
Restituirea de catre salariat a sumelor de bani incasate necuvenit de la angajator
Tribunalul Bucuresti, Hotararea nr. 5027 din data de 17.05.2017
Dovada achitarii drepturilor salariale pe perioada termenului de preaviz
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1007 din data de 26.02.2016
Repararea prejudiciului moral cauzat de privarea de libertate nelegala
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 105A din data de 23. 02. 2016
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 309 din 20 ianuarie 2017
Repararea prejudiciului cauzat de executarea cu intarziere a platii salariului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 484 din 31 ianuarie 2017
Raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de catre angajator
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 507 din 01 februarie 2017
Raspunderea disciplinara a salariatilor. Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 133 din data de 16 ianuarie 2015
Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 4196 din data de 05 noiembrie 2015
Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 5559 din data de 18 octombrie 2012
Caracterul alimentar al salariului. Obligatia angajatorului de a achita lunar salariul
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 3056 din data de 25 aprilie 2014
Motivarea in fapt a deciziei de concediere, garantie impotriva arbitrariului angajatorului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1147 din data de 10 februarie 2012
Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 4998 din data de 20 octombrie 2014
Performantele profesionale individuale, distincte de evaluarea indeplinirii obiectivelor de performanta
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1387 din data de 17 martie 2016
Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 632 din data de 02 februarie 2011
Sporul de confidentialitate in favoarea magistratilor. Existenta discriminarii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1302 din data de 02 martie 2011
Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 2663 din data de 01-07-2015
Contestatie decizie de concediere ca urmare a reorganizarii activitatii si desfiintarii postului. Data comunicarii deciziei
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 2723/2015 Obiect dosar contestatie decizie de concediere Data 09-07-2015
Concediere colectiva. Ordinea de prioritate la concediere. Evaluarea salariatilor
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 264 din date de 29-01-2015
Contestarea deciziei de concediere, dar si a deciziei de revocare a deciziei de concediere
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 1154/2015 din data de 06-04-2015
Admitere apel. Anularea deciziei de concediere
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 2241 din data de 11-06-2015
Contestarea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul ocupat anterior
CURTEA DE APEL BUCURESTI, Hotararea nr. 2128 din data de 04 iunie 2015
Concediere colectiva dispusa de catre un angajator aflat in insolventa
CURTEA DE APEL BUCURESTI, Hotararea nr. 2304/2015 din data de 12-06-2015
Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 1704R din 18.03.2014
Decizie de sanctiune disciplinara. Conditii de forma si de fond. Nulitate
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 295 din 7.02.2008
Decizie de sanctionare disciplinara. Cerinte de forma. Termeni. Conditii
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 378 din 14.02.2008
Incetarea raporturilor de munca in baza art. 65 alin. 1 din Codul Muncii
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 347 din 12.02.2008
Caracterul real al reorganizarii societatii, conditie prevazuta de art. 65 Codul Muncii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 4629R din 22.06.2009
Natura juridica a termenului de 30 de zile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 7420 din 16.11.2011
Decizia de concediere disciplinara. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1848/R din 5.06.2007
Desfiintarea locului de munca. Conditii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 3178/R din 6.07.2010
Clauza de neconcurenta. Conditii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 467/R din 22.02.2008
Obligatia casei de pensii la emiterea deciziei in termenul legal
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 2898/R din 30.04.2009
Decizie de detasare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 399R din 23.01.2014
Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 5964 din 21.09.2011
Aplicabilitatea legislatiei muncii cetatenilor straini
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 5504 din 16.10.2012
Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz stipulat in favoarea sa
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 7415 R din 14.12.2009
Notificarea prin executorul judecatoresc nu reprezinta o decizie de concediere
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1753 din 19.03.2009

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat