ITM Arges

Prin ITM Arges se exercita, pe teritoriul judetului Arges, activitatea de urmarire a îndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori în domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, în desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Arges sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Arges

Telefon: 0248.223.408
Fax: 0248.223.412
Judet: Arges
Localitate: Pitesti
Adresa: Pitesti, Bd. Republicii nr. 11, Jud. Arges, cod postal 110062
E-mail: itmarges@itmarges.ro
Web: www.itmarges.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Descrierea faptei imputate
CURTEA DE APEL PITESTI SECTIA I CIVILa, Hotararea nr. 438 din 11 Martie 2020
Concediere dispusa de angajator cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Plata drepturi salariale restante
TRIBUNALUL ARGES - SECTIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE, Hotararea nr. 3666 din data de 09 Octombrie 2019
Lipsa descrierii faptei din cuprinsul actului de sanctionare al salariatului
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 955 din data de 20.04.2016
Neluarea de catre angajator a tuturor masurilor de securitate si sanatate in munca. Sarcina probei
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 1543 din data de 15.06.2016
Nulitatea deciziei de sanctionare cu reducerea salariului. Nedescrierea faptei
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 882 din 29 martie 2017
Modificarea normei de munca din initiativa angajatorului, posibila doar prin acordul partilor
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 661 din data de 07 aprilie 2015
Anularea deciziei de concediere. Neacordarea termenului de preaviz
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 907 din data de 14 aprilie 2016
Respingerea contestatiei impotriva deciziei de concediere ca fiind ramasa fara obiect
Tribunalul ARGES, Hotararea nr. 332/2015 din data de 12-02-2015
Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz
Tribunalul ARGES, Hotararea nr. 428 din data de 20-02-2015
Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator
Curtea de Apel PITESTI, Hotararea nr. 1310/2015 din data de 15-09-2015
Contestarea deciziei de concediere. Respectarea efectiva de catre angajator a preavizului
CURTEA DE APEL PITESTI, Hotararea nr. 1046 din 03 Iunie 2015
Formele de retribuire obtinute in acord global prevazute de Legea nr.57/1974
Curtea de Apel PITESTI, Hotararea nr. 1301 din 18.05.2012

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat