ITM Bacau

Prin ITM Bacau se exercita, pe teritoriul judetului Bacau, activitatea de urmarire a Óndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori Ón domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, Ón desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Bacau sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Bacau

Telefon: 0234/581800, 0234/512746, 0234/520394, 0234/523233, 0741/161166
Fax: 0234/520397
Judet: Bacau
Localitate: Bacau
Adresa: BACAU, str. IONITA SANDU STURZA nr. 63A
E-mail: itmbacau@itmbacau.ro
Web: www.itmbacau.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Incetarea unilaterala a raporturilor de munca. Demisia salariatului
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 184 din data de 30.03.2016
Calculul termenului de contestare a deciziei de concediere
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 614 din data de 18.05.2016
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 656 din data de 25.05.2016
Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 1152 din data de 30 octombrie 2015
Desfacerea ilegala a contractului individual de munca
Tribunalul BACAU, Hotararea nr. 561 din 27.03.2013
Contestatie decizie incetare de drept a raporturilor de munca
Tribunalul BACAU, Hotararea nr. 1528 din 01.11.2013
Reintegrarea in postul detinut anterior
Tribunalul BACAU, Hotararea nr. 1173 din 30.06.2011

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat