ITM Cluj

Prin ITM Cluj se exercita, pe teritoriul judetului Cluj, activitatea de urmarire a îndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori în domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, în desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Cluj

Telefon: 0264 - 598407, 0264 - 598474, 0264 - 598648
Fax: 0264 - 439219
Judet: Cluj
Localitate: Cluj Napoca
Adresa: Cluj - Napoca, Str George Cosbuc nr.2
E-mail: itmcluj@itmcluj.ro
Web: www.itmcluj.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Decizia de concedire nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiintarea locului de munca. Nulitatea absoluta a acesteia
CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE, Hotararea nr. 255 din19 februarie 2019
Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului
Curtea de Apel Cluj, Hotararea nr. 2397/R din data de 20 mai 2013
Raspundere patrimoniala a salariatului. Dovada prejudiciului suferit
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 1756 din 18.05.2011
Nulitatea absoluta a angajamentului de plata a unei sume de bani in cazul demisiei
Curtea de Apel Cluj, Hotararea nr. 708/R din 19.03.2008
Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 1996 din 1.06.2011
Salariat conducator auto. Accident rutier. Raspundere patrimoniala
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 397/R-CM din 11.09.2007
Valorificarea adeverintei care atesta in incadrarea in grupa II de munca
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 780 din 26.06.2009

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat