ITM Dolj

Prin ITM Dolj se exercita, pe teritoriul judetului Dolj, activitatea de urmarire a Óndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori Ón domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, Ón desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Dolj

Telefon: 0251.406710
Fax: 0251.406716; 0251.406705
Judet: Dolj
Localitate: Craiova
Adresa: Craiova, str. Nicolae Balcescu nr. 51
E-mail: itmdolj@itmdolj.ro
Web: www.itmdolj.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Admitere contestatie decizie de concediere. Lipsa motivelor ce au determinat concedierea
Curtea de Apel Craiova, Hotararea nr. 318 din 14 Octombrie 2020
Modificarea salariului in cazul personalului bugetar. Lipsa acordului de vointa a salariatului
Curtea de Apel Craiova, Hotararea nr. 2979 din datade 02.06.2016
Cerere de anulare contract colectiv de munca la nivel de unitate
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 2283 din 16.04.2014
Constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare disciplinara
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 1024 din 07.03.2012
Anularea fisei postului
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 3570 din 10.05.2011
Spor de mobilitate si spor de confidentialitate
Curtea de Apel CRAIOVA, Hotararea nr. 3523 din 31.05.2010
Decizie de concediere vs. Ordin de incetare a raporturilor de munca
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 495 din 24.01.2013
Concedierea salariatului in perioada efectuarii concediului de odihna
Curtea de Apel CRAIOVA, Hotararea nr. 9285 din 05.11.2013
Plangere contraventionala. Lipsa caracteristici contract individual de munca
Judecatoria CRAIOVA, Hotararea nr. 13890 din 28.10.2013
Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 1798 din 07.05.2009

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat