ITM Iasi

Prin ITM Iasi se exercita, pe teritoriul judetului Iasi, activitatea de urmarire a Óndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori Ón domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, Ón desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Iasi

Telefon: 0232257100
Fax: 0232215583
Judet: Iasi
Localitate: Iasi
Adresa: Strada Moara de Foc nr. 31, cod postal 700520
E-mail: itmiasi@itmiasi.ro
Web: www.itmiasi.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Lipsa motivelor care au determinat incetarea contractului individual de munca. Neacordarea preavizului de 20 de zile lucratoare
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE, Hotararea nr. 600/2019 din 16 Octombrie 2019
Informarea salariatului cu privire la obiectul precis al cercetarii disciplinere. Necesitatea asigurarii dreptului la aparare al salariatului
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 698/2019 din 09 Decembrie 2019
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Dreptul la aparare al salariatului. Nerespectarea timpului de conducere
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 698 din 09 Decembrie 2019
Respectarea termenului de preaviz. Concedire pentru nevoi obiective, reale si serioase
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 600 din 16 Octombrie 2019
Obligatia angajatorului de a acorda salariatului contravaloarea tichetelor de masa
Curtea de Apel Iasi, Hotararea nr. 52 din data de14.01.2016
Concediere pentru necorespundere profesionala
Curtea de Apel IASI, Hotararea nr. 7 din 7.01.2011
Decizie de imputare. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Tribunalul IASI, Hotararea nr. 496 din 25.03.2009
Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global
Curtea de Apel IASI, Hotararea nr. 273 din 19.03.2010
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului
Curtea de Apel IASI, Hotararea nr. 1159 din 15.12.2009
Raporturi de munca sau raporturi de locatiune a muncii si serviciului
Curtea de Apel Iasi, Hotararea nr. 463 din 11.07.2008

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat