ITM Mures

Prin ITM Mures se exercita, pe teritoriul judetului Mures, activitatea de urmarire a Óndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori Ón domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, Ón desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Mures sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Mures

Telefon: 0265 - 262.698
Fax: 0265 - 262.698
Judet: Mures
Localitate: Targu Mures
Adresa: Tg-Mures, Str. Iuliu Maniu nr. 2, et. III
E-mail: itmmures@itmmures.ro
Web: www.itmmures.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Raspundere disciplinara a salariatului. Notiunea prejudiciului material suferit
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 160/R din 27.02.2014
Scoala profesionala. Stagiul de cotizare al ucenicilor
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 216/R din 27.03.2014
Nelegalitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 341/A din 09.07.2014
Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 1323 din 06.12.2011
Decizie de concediere. Caracterul obiectiv al masurii dispuse de angajator
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 1358 din 07.12.2011
Desfacerea contractul individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 1382 din 05.10.2010
Calitatea de angajat a reclamantului. Neacordarea pretentiilor solicitate
Curtea de Apel Targu Mures, Hotararea nr. 79/R din 18.01.2008
Proces-verbal de control incheiat de inspectorii ITM. Cererea de anulare a masurilor dispuse
Curtea de Apel Targu-Mures, Hotararea nr. 12/R din 12.01.2010
Incalcarea principiului contradictorialitatii partilor si a dreptului la aparare
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 1210 R din 25.09.2013
Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 1251/R din 18.07.2012
Desfacerea disciplinara a contractului de munca in perioada de proba
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 83 R din 15.02.2011
Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 1070 R din 13.10.2011

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat