ITM Suceava

Prin ITM Suceava se exercita, pe teritoriul judetului Suceava, activitatea de urmarire a Óndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori Ón domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, Ón desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Suceava

Telefon: 0230520060 / 0230510054 / 0230512283
Fax: 0230213185
Judet: Suceava
Localitate: Suceava
Adresa: Strada Bistritei, Suceava, Romania
Web: www.itmsuceava.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Regimul juridic aplicabil raspunderii patrimoniale a personalulul didactic
Curtea de Apel Suceava, Hotararea nr. 390 din data de 07.04.2016
Lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitatea deciziei de concediere
Curtea de Apel Suceava, Hotararea nr. 620 din data de 21.06.2016
Plata contravalorii zilelor de concediu de odihna neefectuate si a orelor suplimentare
Curtea de Apel Suceava, Hotararea nr. 72 din 26 ianuarie 2017
Sporul de mobilitate si sporul de confidentialitate. Conditii de acordare
Curtea de Apel SUCEAVA, Hotararea nr. 94 din 03.02.2009
Decizie de concediere necomunicata salariatului. Consecinte
Curtea de Apel SUCEAVA, Hotararea nr. 244 din 10.03.2008
Incetarea contractului de munca incheiat pe durata determinata
Curtea de Apel SUCEAVA, Hotararea nr. 1677 din 08.12.2011
Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere
Tribunalul SUCEAVA, Hotararea nr. 1009 din 27.05.2010

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat