ITM Timis

Prin ITM Timis se exercita, pe teritoriul judetului Timis, activitatea de urmarire a Óndeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori Ón domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, Ón desfasurarea activitatii.
Obiectivele principale ale activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Timis sunt urmatoarele: controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale; informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare; furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii; asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale; initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu; raportarea si evidenta accidentelor de munca.
Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Timis

Telefon: 0256-40795
Fax: 0256-203678
Judet: Timis
Localitate: Timisoara
Adresa: TIMISOARA,, 300167 Spl. Nicolae Titulescu, nr. 12
E-mail: itmtimis@itmtimis.ro
Web: www.itmtimis.ro


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Legalitatea si temeinicia deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului
CURTEA DE APEL TIMISOARA, Hotararea nr. 45 din 30 ianuarie 2019
Concediere pe motive neimputabile salariatului. Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoarea
Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Hotararea nr. Decizia civila nr. 1378 din 21 octombrie 2015
Obligatia angajatorului de a redacta si inregistra raportul final privin cercetarea disciplinara
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 824 din data de 14.06.2016
Regula modificarii contractului individual de munca prin acordul ambelor parti. Situatii de exceptie
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 785 din data de 07.06.2016
Suspendare CIM. Obligatia salariatului de a se prezenta la examenele medicale
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 551 din 20.03.2013
Raportul dintre raspunderea patrimoniala si raspunderea civila delictuala
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 86 din 13.02.2007
Perioada de proba. Incetarea contractului prin notificarea emisa de angajator
Curtea de Apel TIMISOARA, Hotararea nr. 1034 din 9.05.2008
Sanctiune disciplinara. Consecinta neprevederii ei legale
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 2498 din 23.11.2011
Decizie de sanctionare disciplinara cu avertisment scris
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 550 din 20.032013

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat