Web: Portal
InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
  


Jurisprudenta Litigii de munca si Conflicte de munca


Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca. Legalitatea deciziei de concediere cauzata de desfiintarea postului. Admitere apel
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 1983 din 05 Aprilie 2019
Motivele de fapt care determina concedierea disciplinara trebuie cuprinse, obligatoriu, in insasi decizia de sanctionare disciplinara
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 3721 din 23 octombrie 2020
Mentionarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Caracterul formal al deciziei de sanctionare
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 5976 din 18 Decembrie 2019
Lipsa motivelor care au determinat incetarea contractului individual de munca. Neacordarea preavizului de 20 de zile lucratoare
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE, Hotararea nr. 600/2019 din 16 Octombrie 2019
Decizia de concedire nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiintarea locului de munca. Nulitatea absoluta a acesteia
CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE, Hotararea nr. 255 din19 februarie 2019
Admitere contestatie decizie de concediere. Lipsa motivelor ce au determinat concedierea
Curtea de Apel Craiova, Hotararea nr. 318 din 14 Octombrie 2020
Reorganizarea activitatii angajatorului. Caracterul efectiv, real si serios al concedierii
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 1950 din 03.04.2019
Cauzele reale si serioase ale concedierii. Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 2064 din 09 Aprilie 2019
Legalitatea si temeinicia deciziei de sanctionare disciplinara a salariatului
CURTEA DE APEL TIMISOARA, Hotararea nr. 45 din 30 ianuarie 2019
Informarea salariatului cu privire la obiectul precis al cercetarii disciplinere. Necesitatea asigurarii dreptului la aparare al salariatului
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 698/2019 din 09 Decembrie 2019
Descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare in chiar cuprinsul deciziei de concediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 1680 din 09 Decembrie 2019
Sanctionare disciplinara pentru absente nemotivate. Descrierea faptei
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 3721 din 23 octombrie 2020
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Descrierea faptei imputate
CURTEA DE APEL PITESTI SECTIA I CIVILa, Hotararea nr. 438 din 11 Martie 2020
Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 353 din 04.06.2020
Continutul deciziei de concediere. Precizarea motivelor care determina concedierea. Retragerea apelului declarat
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 957 din 19 Februarie 2019
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Dreptul la aparare al salariatului. Nerespectarea timpului de conducere
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 698 din 09 Decembrie 2019
Contestatie decizie de concediere. Termen de apel. Tardivitatea formularii apelului
CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 3703 /2019 din 10 Septembrie 2019
Respectarea termenului de preaviz. Concedire pentru nevoi obiective, reale si serioase
CURTEA DE APEL IASI SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, Hotararea nr. 600 din 16 Octombrie 2019
Concediere dispusa de angajator cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Plata drepturi salariale restante
TRIBUNALUL ARGES - SECTIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE, Hotararea nr. 3666 din data de 09 Octombrie 2019
Concediere pe motive neimputabile salariatului. Efectele juridice ale inchiderii procedurii de reorganizare judiciara a societatii angajatoarea
Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Hotararea nr. Decizia civila nr. 1378 din 21 octombrie 2015
Incetarea de drept a contractului de munc? la expirarea termenului
Curtea de Apel Pite?ti, Hotararea nr. Decizia civil? nr. 339/R/CM din 2003
Parcurgerea obligatorie a etapelor necesare declansarii grevei
Curtea de Apel Ploie?ti, Sec?ia pentru Cauze privind Conflicte de Munc? ?i Asigur?ri Sociale, Hotararea nr. Decizia civil? nr. 587 din 22 aprilie 2008
Dreptul angajatorului de a pretinde salariatului restituirea drepturilor banesti necuvenite
Tribunalul Caras Severin, Hotararea nr. 114 din data de 05.02.2016
Obligatia angajatorului de a redacta si inregistra raportul final privin cercetarea disciplinara
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 824 din data de 14.06.2016
Incetarea unilaterala a raporturilor de munca. Demisia salariatului
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 184 din data de 30.03.2016
Lipsa descrierii faptei din cuprinsul actului de sanctionare al salariatului
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 955 din data de 20.04.2016
Obligatia angajatorului de a acorda salariatului contravaloarea tichetelor de masa
Curtea de Apel Iasi, Hotararea nr. 52 din data de14.01.2016
Lipsa vinovatiei salariatului privind savarsirea faptei. Inadmisibilitatea sanctiunii disciplinare
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 917 din data de 22.02.2016
Concedierea colectiva. Categoria cazurilor sociale privind criteriile de selectie a salariatilor
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1387 din data de 17.03.2016
Raspunderea disciplinara a salariatului. Dovada probei in sarcina angajatorului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 3362 din data de 17.06.2016
Decizia de concediere a salariatului. Descrierea
Curteade Apel Bucuresti, Hotararea nr. 982 din data de 25.02.2016
Regimul juridic aplicabil raspunderii patrimoniale a personalulul didactic
Curtea de Apel Suceava, Hotararea nr. 390 din data de 07.04.2016
Stabilirea prin lege a drepturilor salariale in cazul personalului bugetar
Curtea de Apel Galati, Hotararea nr. 168 din data de 22.03.2016
Neluarea de catre angajator a tuturor masurilor de securitate si sanatate in munca. Sarcina probei
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 1543 din data de 15.06.2016
Regula modificarii contractului individual de munca prin acordul ambelor parti. Situatii de exceptie
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 785 din data de 07.06.2016
Restituirea de catre salariat a sumelor de bani incasate necuvenit de la angajator
Tribunalul Bucuresti, Hotararea nr. 5027 din data de 17.05.2017
Lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitatea deciziei de concediere
Curtea de Apel Suceava, Hotararea nr. 620 din data de 21.06.2016
Calculul termenului de contestare a deciziei de concediere
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 614 din data de 18.05.2016
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 656 din data de 25.05.2016
Competenta de solutionare a conflictelor de munca
Tribunalul Arad, Hotararea nr. 454 din data de 16.06.2016
Forma scrisa a contractului individual de munca. Efectele nulitatii contractului
Tribunalul Ialomita, Hotararea nr. 955/F din data de 24.05.2016
Dovada producerii unui prejudiciu moral de catre angajator, in sarcina salariatului
Tribunalul Dambovita, Hotararea nr. 1152 din data de 28.06.2016
Modificarea salariului in cazul personalului bugetar. Lipsa acordului de vointa a salariatului
Curtea de Apel Craiova, Hotararea nr. 2979 din datade 02.06.2016
Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator
Judecatoria Sighisoara, Hotararea nr. 691 din data de 2 iunie 2016
Primirea la munca fara incheierea unui contract individual de munca. Dreptul fundamental la munca
Judecatoria Targu Jiu, Hotararea nr. 2374 din data de 24.03.2016
Dovada achitarii drepturilor salariale pe perioada termenului de preaviz
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1007 din data de 26.02.2016
Repararea prejudiciului produs in sarcina angajatorului. Decizia de imputare
Tribunalul Giurgiu, Hotararea nr. 54/LM AS din data de 16.02.2016
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale
Judecatoria Botosani, Hotararea nr. 4614 din data de 14. 06. 2016
Neplata drepturilor salariale. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat
Tribunalul Bucure?ti, Hotararea nr. 6207 din data de 16.06.2016
Repararea prejudiciului moral cauzat de privarea de libertate nelegala
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 105A din data de 23. 02. 2016
Nulitatea deciziei de sanctionare cu reducerea salariului. Nedescrierea faptei
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 882 din 29 martie 2017
Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Acordarea dobanzii legale aferenta
Tribunalul Braila, Hotararea nr. 105 din 27 februarie 2017
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 309 din 20 ianuarie 2017
Repararea prejudiciului cauzat de executarea cu intarziere a platii salariului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 484 din 31 ianuarie 2017
Raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de catre angajator
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 507 din 01 februarie 2017
Plata contravalorii zilelor de concediu de odihna neefectuate si a orelor suplimentare
Curtea de Apel Suceava, Hotararea nr. 72 din 26 ianuarie 2017
Obligarea angajatorului la elibarea adeverintei constatatoare a vechimii in munca
Tribunalul Botosani, Hotararea nr. 31 din 10 ianuarie 2017
Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare
Tribunalul Prahova, Hotararea nr. 294 din 27 ianuarie 2017
Prejudiciul moral cauzat salariatului prin emiterea in mod nelegal a deciziei de sanctionare disciplinara
Curtea de Apel Constanta, Hotararea nr. 117/CM din data de 23 februarie 2016
Modul de incriminare a contraventiilor. Constatarea contraventiilor de catre inspectorii de munca
Judecatoria Toplita, Hotararea nr. 560 din data de 22 aprilie 2014
Raspunderea disciplinara a salariatilor. Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 133 din data de 16 ianuarie 2015
Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 4196 din data de 05 noiembrie 2015
Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.
Curtea de Apel Bacau, Hotararea nr. 1152 din data de 30 octombrie 2015
Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 5559 din data de 18 octombrie 2012
Caracterul alimentar al salariului. Obligatia angajatorului de a achita lunar salariul
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 3056 din data de 25 aprilie 2014
Modificarea normei de munca din initiativa angajatorului, posibila doar prin acordul partilor
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 661 din data de 07 aprilie 2015
Motivarea in fapt a deciziei de concediere, garantie impotriva arbitrariului angajatorului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1147 din data de 10 februarie 2012
Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului
Curtea de Apel Cluj, Hotararea nr. 2397/R din data de 20 mai 2013
Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 4998 din data de 20 octombrie 2014
Convocarea le evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Refuzul salariatului de a participa la evaluare
Curtea de Apel Constanta, Hotararea nr. 317 din data de 23 septembrie 2014
Performantele profesionale individuale, distincte de evaluarea indeplinirii obiectivelor de performanta
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1387 din data de 17 martie 2016
Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 632 din data de 02 februarie 2011
Sporul de confidentialitate in favoarea magistratilor. Existenta discriminarii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1302 din data de 02 martie 2011
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Restituirea cheltuielilor de personal efectuate de angajator
Tribunalul Caras Severin, Hotararea nr. 1438 din data de 07 noiembrie 2014
Modificarea unilaterala a felului muncii. Trecerea pe un alt post cu pastrarea functiei
Tribunalul Satu Mare, Hotararea nr. 334/LMA din data de 06 iunie 2016
Compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. Dovada achitarii drepturilor salariale
Tribunalul Galati, Hotararea nr. 173 din data de 17 februarie 2016
Anularea deciziei de concediere. Neacordarea termenului de preaviz
Curtea de Apel Pitesti, Hotararea nr. 907 din data de 14 aprilie 2016
Compensarea orelor de munca suplimentara si a orelor de noapte
Tribunalul Gorj, Hotararea nr. 1396 din data de 08 iulie 2016
Anulare decizie de concediere. Lipsa unor motive clare ale desfiintarii postului
Tribunalul Mehedinti, Hotararea nr. 452 din data de 23 iunie 2016
Initierea negocierii contractului colectiv de munca. Obligatiile angajatorului
Curtea de Apel ALBA IULIA, Hotararea nr. 179 din 03.02.2016
Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 2663 din data de 01-07-2015
Contestatie decizie de concediere ca urmare a reorganizarii activitatii si desfiintarii postului. Data comunicarii deciziei
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 2723/2015 Obiect dosar contestatie decizie de concediere Data 09-07-2015
Concediere colectiva. Ordinea de prioritate la concediere. Evaluarea salariatilor
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 264 din date de 29-01-2015
Contestatie impotriva deciziei de concediere colectiva. Respectarea criteriilor de concediere
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 1432/2015 din data de 19-03-2015
Anularea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea procedurii de cercetare disciplinara
Tribunalul DAMBOVITA, Hotararea nr. 761 din data de 28-05-2015
Contestarea deciziei de concediere, dar si a deciziei de revocare a deciziei de concediere
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 1154/2015 din data de 06-04-2015
Admitere apel. Anularea deciziei de concediere
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 2241 din data de 11-06-2015
Respingerea contestatiei impotriva deciziei de concediere ca fiind ramasa fara obiect
Tribunalul ARGES, Hotararea nr. 332/2015 din data de 12-02-2015
Contestarea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul ocupat anterior
CURTEA DE APEL BUCURESTI, Hotararea nr. 2128 din data de 04 iunie 2015
Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz
Tribunalul ARGES, Hotararea nr. 428 din data de 20-02-2015
Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator
Curtea de Apel PITESTI, Hotararea nr. 1310/2015 din data de 15-09-2015
Concediere colectiva dispusa de catre un angajator aflat in insolventa
CURTEA DE APEL BUCURESTI, Hotararea nr. 2304/2015 din data de 12-06-2015
Contestarea deciziei de concediere. Respectarea efectiva de catre angajator a preavizului
CURTEA DE APEL PITESTI, Hotararea nr. 1046 din 03 Iunie 2015
Raspundere disciplinara a salariatului. Notiunea prejudiciului material suferit
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 160/R din 27.02.2014
Scoala profesionala. Stagiul de cotizare al ucenicilor
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 216/R din 27.03.2014
Clauza contract individual de munca ref. sporul vechime in munca
Curtea de Apel ALBA IULIA, Hotararea nr. 1848 din 11.11.2013
Salcularea, alocarea si plata premiului anual (al 13-lea salariu)
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 483/2014 din 21 Martie 2014
Cerere de anulare contract colectiv de munca la nivel de unitate
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 2283 din 16.04.2014
Formele de retribuire obtinute in acord global prevazute de Legea nr.57/1974
Curtea de Apel PITESTI, Hotararea nr. 1301 din 18.05.2012
Jurisdictia muncii. Contestatie impotriva deciziei de concediere
Curtea de Apel GALATI, Hotararea nr. 364 din 27.05.2014
Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 1704R din 18.03.2014
Nelegalitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 341/A din 09.07.2014
Cerere de demisie fara respectarea termenului de preaviz
Tribunalul DAMBOVITA, Hotararea nr. 857 din 24.06.2014
Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 237/CM din 03.07.2007
Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri. Conditii de acordare
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 278/CM din 17.10.2006
Retinerile din salariu nu pot fi efectuate decat in cazurile si conditiile prevazute de lege
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 215/C din 1 septembrie 2004
Stabilitatea in munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 265/C din 15 septembrie 2004
Cererea de retragere din functia de director general echivaleaza cu demisia
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 459/C din 18 octombrie 2004
Desfacerea contractului de munca. Obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 442/C din 13 octombrie 2004
Concediere pentru necorespundere profesionala
Curtea de Apel IASI, Hotararea nr. 7 din 7.01.2011
Obligarea angajatorului la plata celui de-al 13-lea salariu
Tribunalul C?L?RASI, Hotararea nr. 746 din 29.03.2010
Emiterea unei noi decizii de reintegrare a salariatului in functia detinuta anterior
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 209 din 17.05.2011
Decizie de imputare. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Tribunalul IASI, Hotararea nr. 496 din 25.03.2009
Dovada platii drepturilor salariale restante
Tribunalul BISTRITA N?S?UD, Hotararea nr. 5199 din 17.11.2010
Decizie de sanctiune disciplinara. Conditii de forma si de fond. Nulitate
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 295 din 7.02.2008
Raspundere patrimoniala a salariatului. Dovada prejudiciului suferit
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 1756 din 18.05.2011
Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 1323 din 06.12.2011
Sporul de mobilitate si sporul de confidentialitate. Conditii de acordare
Curtea de Apel SUCEAVA, Hotararea nr. 94 din 03.02.2009
Decizie de concediere. Caracterul obiectiv al masurii dispuse de angajator
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 1358 din 07.12.2011
Decizie de sanctionare disciplinara. Cerinte de forma. Termeni. Conditii
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 378 din 14.02.2008
Obligatia societatii de a incheia contract de munca
Tribunalul BRASOV, Hotararea nr. 679 din 26.04.2011
Decizie de concediere necomunicata salariatului. Consecinte
Curtea de Apel SUCEAVA, Hotararea nr. 244 din 10.03.2008
Caracterul real si serios al concedierii dispuse in baza art. 65 din Codul muncii
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 277 din 03.04.2012
Cercetare disciplinara prealabila efectuata fara convocarea in scris a salariatului
Curtea de Apel PLOIESTI, Hotararea nr. 1925 din 07.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare disciplinara
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 1024 din 07.03.2012
Concediere ilegala. Principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii
Tribunalul BAC?U, Hotararea nr. 333 din 23.02.2011
Desfacerea contractul individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii
Curtea de Apel TARGU MURES, Hotararea nr. 1382 din 05.10.2010
Aplicarea sanctiunii disciplinare. Momentul de la care se calculeaza termenul de 30 de zile
Curtea de Apel ALBA IULIA, Hotararea nr. 115 din 29.01.2009
Incetarea raporturilor de munca in baza art. 65 alin. 1 din Codul Muncii
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 347 din 12.02.2008
Concediere pentru inaptitudinea stabilita de medicul de medicina muncii
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 212 din 17.05.2011
Caracterul real al reorganizarii societatii, conditie prevazuta de art. 65 Codul Muncii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 4629R din 22.06.2009
Natura juridica a termenului de 30 de zile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare
Curtea de Apel BUCURESTI, Hotararea nr. 7420 din 16.11.2011
Pretentii. Drepturi banesti incasate necuvenit. Termen de prescriptie
Tribunalul IALOMITA, Hotararea nr. 2489 din 02.10.2013
Rectificarea inscrierilor in carnetul de munca
Judecatoria BISTRITA, Hotararea nr. 9142 din 23.09.2013
Declinare de competenta. Competenta facultativa. Anulare decizie de concediere
Tribunalul BAC?U, Hotararea nr. 1594 din 15.11.2013
Modificarea domiciliului sau a domiciliului ales dupa legala sesizare a unei instante
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Hotararea nr. 1352 din 2.04.2014
Nulitatea absoluta a angajamentului de plata a unei sume de bani in cazul demisiei
Curtea de Apel Cluj, Hotararea nr. 708/R din 19.03.2008
Legalitatea clauzelor contractului individual de munca
Curtea de Apel Brasov, Hotararea nr. 703/M din 11.06.2008
Calitatea de angajat a reclamantului. Neacordarea pretentiilor solicitate
Curtea de Apel Targu Mures, Hotararea nr. 79/R din 18.01.2008
Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca
TRIBUNALUL GORJ, Hotararea nr. 273 din 25.01.2012
Anulare proces-verbal de constatare a contraventiei
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 51 din 18.02.2012
Proces-verbal de control incheiat de inspectorii ITM. Cererea de anulare a masurilor dispuse
Curtea de Apel Targu-Mures, Hotararea nr. 12/R din 12.01.2010
Decizia de concediere disciplinara. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1848/R din 5.06.2007
Desfiintarea locului de munca. Conditii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 3178/R din 6.07.2010
Anularea fisei postului
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 3570 din 10.05.2011
Salariu cu spor acord global. Includere in baza de calcul a pensiei
Tribunalul CONSTANTA, Hotararea nr. 202 din 12.03.2010
Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global
Curtea de Apel IASI, Hotararea nr. 273 din 19.03.2010
Luarea in calcul a sporului de acord global la recalcularea pensiei
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 13 din 25.01.2011
Pensii. Venituri obtinute prin acord global
Tribunalul BAC?U, Hotararea nr. 885 din 22.05.2013
Plata unor compensatii banesti la incetarea contractului individual de munca
Curtea de Apel ALBA IULIA, Hotararea nr. 1048 din 10.11.2008
Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala
Tribunalul DaMBOVITA, Hotararea nr. 109 din 14.01.2010
Spor de mobilitate si spor de confidentialitate
Curtea de Apel CRAIOVA, Hotararea nr. 3523 din 31.05.2010
Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 1996 din 1.06.2011
Clauza de neconcurenta. Conditii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 467/R din 22.02.2008
Raspundere patrimoniala. Clauza de concurenta
Curtea de Apel GALATI, Hotararea nr. 546/R din 15.05.2009
Contestatie decizie de pensionare
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 2072 din 17.05.2012
Decizie privind recalcularea pensiei
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 176/2014 din 03.02.2014
Cerere pentru obligare la emiterea unei noi decizii
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 841/R din 24.04.2007
Obligatia casei de pensii la emiterea deciziei in termenul legal
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 2898/R din 30.04.2009
Salariat conducator auto. Accident rutier. Raspundere patrimoniala
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 397/R-CM din 11.09.2007
Ucidere din culpa. Nerespectarea masurilor de protectia muncii
Tribunalul BUZ?U, Hotararea nr. 3061 din 21.01.2011
Accident mortal la locul de munca
Tribunalul BIHOR, Hotararea nr. 728/CA din 06.04.2011
Accident de munca. Conditiile raspunderii patrimoniale a angajatorului
Curtea de Apel CONSTANTA, Hotararea nr. 855/CM din 08.12.2008
Clauza de neconcurenta
Tribunalul CARAS SEVERIN, Hotararea nr. 550 din 20.032013
Contract de munca cu element de extraneitate. Competenta instantelor romanesti
Tribunalul IALOMITA, Hotararea nr. 1532 F din 09.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de schimbarea locului de munca
Curtea de Apel GALATI, Hotararea nr. 330 din 12.02.2013
Desfacere contract de munca
Tribunalul MEHEDINTI, Hotararea nr. 1882 din 14.03.2013
Contestatie decizie suspendare contract de munca
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 1237 din 07.02.2013
Desfacerea contractului de munca. Repunerea in drepturi
Tribunalul OLT, Hotararea nr. 537 din 26.02.2013
Desfacerea ilegala a contractului individual de munca
Tribunalul BACAU, Hotararea nr. 561 din 27.03.2013
Accident de munca - accident de traseu
Curtea de Apel BRASOV, Hotararea nr. 2092/R din 25.11.2013
Anularea deciziei de sanctionare pentru nemotivarea in fapt si in drept
Tribunalul MEHEDINTI, Hotararea nr. 2440 din 26.03.2013
Suspendare CIM. Obligatia salariatului de a se prezenta la examenele medicale
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 551 din 20.03.2013
Decizie de concediere vs. Ordin de incetare a raporturilor de munca
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 495 din 24.01.2013
Plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale
Curtea de Apel BRASOV, Hotararea nr. 158/Ap din 12.12.2013
Incalcarea principiului contradictorialitatii partilor si a dreptului la aparare
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 1210 R din 25.09.2013
Suspendarea contractului de munca - Art. 52 Codul muncii
Tribunalul IALOMITA, Hotararea nr. 5386
Plata drepturilor banesti restante
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 4252 din 12.09.2013
Concedierea salariatului in perioada efectuarii concediului de odihna
Curtea de Apel CRAIOVA, Hotararea nr. 9285 din 05.11.2013
Incetarea contractului de munca ca sanctiune disciplinara
Tribunalul BUZAU, Hotararea nr. 23 din 12.03.2014
Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Tribunalul BUZAU, Hotararea nr. 12 din 12.03.2014
Contestatie decizie incetare de drept a raporturilor de munca
Tribunalul BACAU, Hotararea nr. 1528 din 01.11.2013
Indemnizatia de somaj se incaseaza daca sunt indeplinite o serie de conditii
Tribunalul GALATI, Hotararea nr. 1233 din 29.05.2012
Anularea deciziei de sanctionare prin diminuarea salariului
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 307 din 17.02.2014
Decizie de detasare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 399R din 23.01.2014
Actiune avand ca obiect contestatie decizie de concediere
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 523 din 11.03.2014
Valorificarea adeverintei care atesta in incadrarea in grupa II de munca
Curtea de Apel CLUJ, Hotararea nr. 780 din 26.06.2009
Demisia - act unilateral de vointa a salariatului
Tribunalul GALATI, Hotararea nr. 166 din 31.01.2014
Plata contravalorii zilelor de sambata si duminica
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 29 din 16.01.2014
Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 5386 din 21.12.2013
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului
Curtea de Apel IASI, Hotararea nr. 1159 din 15.12.2009
Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 5964 din 21.09.2011
Raportul dintre raspunderea patrimoniala si raspunderea civila delictuala
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 86 din 13.02.2007
Aplicabilitatea legislatiei muncii cetatenilor straini
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 5504 din 16.10.2012
Constatare beneficiu spor de vechime in munca
Curtea de Apel GALATI, Hotararea nr. 293 din 16.03.2010
Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 1251/R din 18.07.2012
Raporturi de munca sau raporturi de locatiune a muncii si serviciului
Curtea de Apel Iasi, Hotararea nr. 463 din 11.07.2008
Incetarea contractului de munca incheiat pe durata determinata
Curtea de Apel SUCEAVA, Hotararea nr. 1677 din 08.12.2011
Plangere contraventionala. Lipsa caracteristici contract individual de munca
Judecatoria CRAIOVA, Hotararea nr. 13890 din 28.10.2013
Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz stipulat in favoarea sa
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 7415 R din 14.12.2009
Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei
Tribunalul CALARASI, Hotararea nr. 1223 din 01.10.2009
Constatare nulitate absoluta decizie desfacere contract de munca
Tribunalul ARAD, Hotararea nr. 255 din 19.06.2009
Perioada de proba. Incetarea contractului prin notificarea emisa de angajator
Curtea de Apel TIMISOARA, Hotararea nr. 1034 din 9.05.2008
Desfacerea disciplinara a contractului de munca in perioada de proba
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 83 R din 15.02.2011
Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba
Curtea de Apel TaRGU MURES, Hotararea nr. 1070 R din 13.10.2011
Notificarea prin executorul judecatoresc nu reprezinta o decizie de concediere
Curtea de Apel Bucuresti, Hotararea nr. 1753 din 19.03.2009
Sanctiune disciplinara. Consecinta neprevederii ei legale
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 2498 din 23.11.2011
Decizie de sanctionare disciplinara cu avertisment scris
Curtea de Apel Timisoara, Hotararea nr. 550 din 20.032013
Reintegrarea in postul detinut anterior
Tribunalul BACAU, Hotararea nr. 1173 din 30.06.2011
Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere
Tribunalul SUCEAVA, Hotararea nr. 1009 din 27.05.2010
Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara
Tribunalul DOLJ, Hotararea nr. 1798 din 07.05.2009
Contestatie decizie de concediere
Tribunalul GORJ, Hotararea nr. 689 din 20.03.2014

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat