Inregistrarea contractului de munca in REVISAL


Cand se inregistreaza contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor si se transmite la inspectoratul teritorial de munca?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Conform dispozitiilor H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Rectificare in Revisal. Sanctiuni
Omiterea inregistrarii in REVISAL a incetarii CIM
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Ultima zi de inregistrare in Revisal a Actului aditional de modificare salariu
Suspendarea contractului individual de munca pe durata arestarii preventive a salariatului. Inexistenta obligatiei de plata a salariului
Drepturile salariatului a carui nevinovatie a fost constatata de instanta de judecata, ulterior suspendarii contractului individual de munca
Data platii salariului in cazul incetarii contractului individual de munca pe durata determinata
Acordarea preavizului la expirarea duratei contractului individual de munca pe durata determinata


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat