Desfacerea CIM. Inexistenta motivelor de discriminare


Buna ziua,

Va rog sa aveti amabilitatea, de a ne raspunde, la urmatoarea situatie:
Sotul meu lucreaza la o firma, care a hotarat externalizarea serviciului, din care si el face parte.
Majoritatea colegilor lui au fost chemati pentru negocierea desfacerii CIM, cu acordul partilor si plata unor salarii compensatorii.
Restul salariatilor, printre care si sotul meu, au primit adresa de preaviz privind desfiintarea postului si trimiterea in somaj.
Intrebarea este, daca sotul meu poate contesta decizia de desfacere a CIM, pe motive de discriminare, avand in vedere masura diferita aplicata salariatilor de catre conducerea firmei

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Discriminarea are in vedere aplicarea unor anumite masuri in functie de criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.
Din cele expuse de dvs., intelegem ca nu este vorba de o discriminare, in sensul legii. Cat priveste legalitatea deciziei de concediere, doar in urma analizei acesteia putem stabili daca au fost sau nu respectate prevederile legale. Facem precizarea ca introducerea contestatiei impotriva deciziei de concediere este supusa termenului de prescriptie de la 45 de zile de la data comunicarii acesteia

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Incetarea de drept a CIM la implinirea varstei standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare
Prelungirea CIM pe durata determinata. Salariata gravida
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii
Negociere clauze in CCM la nivel inferior celor stabilite in CIM incheiat la nivel superior
Incetarea CIM prin notificare in perioada de proba in conditiile promovarii pe alt post cu o noua perioada de proba
Momentul incetarii de drept a CIM in cazul indeplinirii conditiilor de varsta standard pentru pensionare si a stagiului de cotizare? Cumulul pensiei cu salariul


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat