Prestarea muncii pe o durata mai lunga decat prevede CIM


Lucrez la o firma de paza 240 (252) de ore pe luna. Pentru munca depusa primesc un salariu de 720 lei (3 lei/ora) si 13 bonuri de masa. Va intreb, este normal sa se lucreze in aceste conditii de munca? In contractul de munca incheiat cu firma de paza este specificat numai opt ore de munca. Va multumesc

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Din datele oferite de dvs., rezulta faptul ca aveti lucrate, saptamanal, un numar de 40 de ore in regim normal si 20/23 de ore suplimentare.
Orele suplimentare ar trebui sa va fie compensate cu ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora, iar daca nu este posibil se vor compensa cu un spor la salariu corespunzator care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.
In cazul in care ati prestat si munca de noapte, vi se cuvine compensarea in bani a orelor de noapte lucrate in afara celor 8 ore. In acest sens aveti dreptul la un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru sau cel putin 30% din timpul lunar de lucru.
Bonurile de masa sunt acordate pentru fiecare zi lucrata de dvs. pe perioada unei luni calendaristice. Daca aveti mai multe zile lucrate decat cele pentru care ati primit bonurile, sunteti indreptatit sa primiti si diferenta pentru celelalte zile.
Pentru recuperarea acestor sume va puteti adresa angajatorului cu o cerere in acest sens, iar in caz de neintelegere aveti deschisa calea introducerii unei cereri de chemare in judecata in fata instantei de judecata

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat