Recuperarea drepturilor salariale restante de la angajator


Am incetat contractul individual de munca cu o firma prin demisie , iar la incheierea raporturilor de munca nu mi-au fost platite drepturile salariale cuprinse in contractul colectiv de munca .in speta ,plata drepturilor salariale pe doua luni, plata orelor suplimentare , conform legi, plata primei de concediu de trei ani. ce ma sfatuiti sa fac? Sa fac reclamatie la ITM, iar daca nu sa solutioneza sa ma adresez instantei sau direct in instanta

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Intr-o astfel de situatie, un prim pas l-ar constitui formularea unei notificari catre angajator (depusa personal la secretariat cu luarea nr. de inregistrare sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire) prin care sa ii puneti in vedere faptul ca, daca nu efectueaza plata tuturor drepturilor care vi se cuvin (le veti individualiza in concret) intr-un termen de ....zile (de exemplu 15 zile) il veti actiona in fata instantei de judecata in vederea obtinerii acestora.
Al doilea pas il constituie introducerea actiunii in fata instantei de judecata. Actiunea este scutita de taxa de timbru.
Inspectoratul Teritorial de Munca nu este in masura sa oblige angajatorul la plata drepturilor de natura salariala restante

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Neplata drepturi salariale restante. Solutii pentru recuperarea acestora
Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat