Cercetare disciplinara pentru fapta savarsita cu depasirea termenului de 6 luni prev. de art. 252 Codul muncii


„Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa , în termen de 30 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare , dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei”.
In prezent sunt implicata intr-o cercetare disciplinara pentru o fapta petrecuta in 2007. E corect? Articolul de mai sus e prevazut in ROI. Mentionez ca toate procedurile si instructiunile din firma sunt din 2010. din 2007 nu gasesc nimic. e corecta cercetarea disciplinara?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Dupa cum prevad dispozitiile art. 252 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul nu poate constata si sanctiona o abatere disciplinara care a fost savarsita in urma cu mai mult de 6 luni de la emiterii deciziei de sanctionare. In situatia in care angajatorul va dispune o astfel de sanctiune, veti avea posibilitatea sa o contestati in fata instantei de judecata prin care sa solicitati anularea acesteia, deoarece a intervenit decaderea din dreptul de a sanctiona respectiva fapta

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Neplata salariului timp de 6 luni – motiv de concediere?
Prevederea in CCM a posibilitatii salariatilor de a renuntat la zilele de concediu care exced minimului de zile de concediu de odihna garantat de lege
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii
Neindeplinirea obligatiei de a asigura un loc de munca salariatului. Cercetare disciplinara abuziva pentru absenta nemotivata de la locul de munca


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat