Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei


Buna ziua !
Conform art. 32 alin. (2) din Codul muncii, „Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.”
De asemenea, conform art. 31 alin. (3) din acelasi Cod, „Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.”
Va rog sa-mi spuneti daca, in opinia dvs., dispozitiile art. 31 alin. (3) din Cod sunt aplicabile ?i in cazul in care un salariat debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie in conditiile art. 32 alin. (2) din Cod.
Eu zic ca nu, pt ca in lipsa completarii art. 32 alin. (2) cu o prevedere de genul „dispozitiile art. 31 alin. (3) se aplica in mod corespunzator”, o astfel de coroborare a celor doua texte legale amintite nu este intemeiata ?i - prin urmare - nu este corect a fi facuta.
Daca da, este aceasta o cauza speciala de incetare a contractului individual de munca ?
Pentru ca eu nu o regasesc printre cauzele enumerate de art. 56 si urmatoarele din cod.
In acest caz, care mai este diferenta intre modificarea contractului de munca prin schimbarea definitiva a felului muncii si un nou debut la acelasi angajator ?
Adica, de ce salariatul in cauza nu ar opta pentru modificarea felului muncii in loc de un nou debut ? Nu ar fi mai bine pt el, dpdv juridic, sa aleaga a?a ?
Daca e acelasi lucru ?i cele doua se coroboreaza automat, de ce mai sunt reglementate distinct in Cod ?
Va mul?umesc

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Dispozitiile art. 31 alin. 3 din Codul muncii sunt aplicabile ori de cate ori salariatul se afla in perioada de proba, inclusiv in situatia avuta in vedere de art. 32 alin. 2 Codul muncii, in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba sau la sfarsitul acesteia constituie un caz special de incetare a contractului individual de munca, derogatoriu de la dreptul comun.
In ceea ce priveste diferentele intre modificarea contractului individual de munca prin schimbarea felului muncii si incheierea unui nou contract individual de munca, va invederam faptul ca cele doua institutii au regimuri juridice distincte.
Ramane la aprecierea partilor, in functie de interesele lor concrete, daca doresc doar sa modifice un contract individual de munca existent sau doresc incetarea acestuia si incheierea unui nou contract individual de munca

Alte Consultatii Juridice

Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Incetarea de drept a CIM la implinirea varstei standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat