Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator


buna ziua ;va solicit respectuos punctul dvs de vedere referitor la urmatoarea speta: am fost angajat temporar deci pe perioada determinata , in locul altei persoane la Serviciul Judetean de Ambulanta Tulcea in functia de medic .
Decizia de incetare a contractului de munca pe perioada determinata indica un temei juridic gresit, recte de art 55 lit i .in loc de art. 56 lit.i.
in atare conditii considerati ca pot avea castig de cauza in instanta?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

In situatia implinirii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca pe durata determinata, contractul individual de munca inceteaza de drept, iar nu in baza deciziei angajatorului. Prin decizia emisa, angajatorul doar ia act de faptul ca au incetat efectele contractului individual de munca. Prin urmare, o contestare a deciziei angajatorului nu ar influenta efectele contractului de munca, acesta fiind incetat de drept. Cat priveste mentionarea ca temei de drept a art. 55 lit. i din Codul muncii, iar nu a art. 56 lit. i din Codul muncii, aceasta este o eroare materiala ce poate fi indreptata si nu atrage nulitatea deciziei angajatorului

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat