Aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru abateri repetate


In cazul concedierii pentru motive ce tin de salariat pentru abateri repetate, este ncesar ca aceste abateri sa fi fost sanctionat la momentul luarii la cunostinta de catre angajator ?
In speta daca angajatorul decide efectuarea unei cercetari disciplinare pentru abateri reptate, trebuie sa dovedeasca ca angajatul a fost sanctionat pentru fiecare dintre abaterile comise?
Cu stima

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Efectuarea unei cercetari disciplinare se poate realiza fie pentru abateri repetate, fie pentru savarsirea unei singure abateri disciplinare.
Cat priveste aplicarea sanctiunilor disciplinare, Codul muncii impune ca aceasta sa se realizeze in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care angajatorul a luat cunostinta despre savarsirea faptei (prin referatul/procesul-verbal de finalizare a cercetarii disciplinare, intocmit de comisia de cercetare disciplinara), dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a fost savarsita fapta.
La momentul individualizarii sanctiunii disciplinare vor fi avute in vedere si eventualele sanctiuni aplicate anterior, insa acest fapt nu presupune imposibilitatea aplicarii sanctiunii disciplinare celei mai grave (desfacerea contractului individual de munca) doar pentru ca anterior nu i s-au aplicat si alte sanctiuni salariatuluiServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat