Semnarea unui nou CIM pe durata preavizului. Influenta sanctiunilor de la vechiul loc de munca asupra noilor raporturi de munca


Buna seara!
astazi 22.09.2014 am depus cererea de demisie. Seful m-a bagat in preaviz! Pot semna un nou contract cu o alta companie si sa nu ma mai prezint la vechiul loc de munca!
Sanctiunile vechiului loc de munca imi poate dauna noului job?
Va multumesc!

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Potrivit Codului muncii, in situatia in care demisionati aveti obligatia sa respectati termenul de preaviz, a carui durata este stabilita prin contractul individual de munca si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functie de conducere. Nerespectarea termenului de preaviz da dreptul angajatorului atat sa dispuna cercetarea disciplinara si sanctionarea dvs pentru neprezentarea la locul de munca (inclusiv prin desfacerea contractului individual de munca), cat si sa introduca o cerere de chemare in judecata in vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin neprezentarea la locul de munca.
Cat priveste influenta la noul loc de munca a aplicarii unei sanctiuni disciplinare, noul angajator va putea sa vada in REVISAl faptul ca ultimul dvs. contract individual de munca a incetat din motive disciplinare. Insa, acest fapt nu va atrage nicio consecinta juridica la noul loc de munca

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat