Formare profesionala. Clauza privind plata unei sume de bani in caz de demisie


Buna ziua,
Daca am anexa la contractul individual de munca in care este specificat ca plecarea de la locul de munca cu demisie ma obliga la plata unei sume aferente pregatirii profesionale ce am primit-o pe parcursul activitatii in firma , este cumva o clauza abuziva a contractului individual ?
Multumesc!

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

O astfel de clauza poate fi valabil introdusa daca are in vedere o anumita perioada in care salariatul este obligat sa presteze munca, in considerarea formarii profesionale de care a beneficiat. Nu i se poate interzice salariatului sa isi dea demisia pe durata nedeterminata.
Totodata, trebuie avute in vedere conditiile in care s-a realizat formarea profesionala. In cazul in care aceasta s-a realizat in conformitate cu obligatia legala a angajatorului de a asigura participarea salariatilor la programe de formare profesionala (cel putin o data la 2 ani, in cazul in care acesta are mai mult de 21 de salariati sau cel putin o data la 3 ani, daca are mai putin de 21 de salariati), salariatului nu i se poate solicita sa suporte cheltuielile ocazionate cu formarea profesionala. Intr-o astfel de situatie, o clauza de tipul celei descrise de dvs ar fi nula, neputand produce efecte.
Daca insa formarea profesionala s-a realizat strict din vointa angajatorului, acesta poate stabili, prin act aditional, o durata in care salariatul sa se oblige sa nu demisioneze, in caz contrar acesta suportand cheltuielile ocazionate cu formarea sa profesionalaServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat