Cuantumul concediului de odihna. Program de lucru 1h/zi


Daca un angajat lucreaza doar 1 ora/zi de cat concediu de odihna beneficiaza intr-un an?
Multumesc anticipat

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Acordarea concediului de odihna se realizeaza proportional cu perioada lucrata. Pentru un program de lucru normal, de 8h/zi, cuantumul concediului de odihna anual este stabilit prin contractul individual de munca si nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare pe an.
Pentru un program de lucru de 1h/zi, cuantumul concediului de odihna se va stabili prin raportare la cuantumul concediului de odihna stabilit prin contractul individual de munca pentru un program de 8h/zi. In cazul in care in contractul individual de munca nu se precizeaza care este durata concediului de odihna, atunci cand se va calcula durata concediului va fi avuta in vedere durata minima legala pentru un program normal, de 20 de zile lucratoare anual

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Procedura acordarii zilelor de concediu de odihna prin Regulamentul intern
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil
Prevederea in CCM a posibilitatii salariatilor de a renuntat la zilele de concediu care exced minimului de zile de concediu de odihna garantat de lege
Revenirea la serviciu dupa efectuarea concediului pentru crestere copil. Obligatia angajatorului


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat