Desfacerea contractului individual de munca. Lipsa autorizatiilor de functionare a societatii angajatoare


Bu a ziua,
Am rugamintea sa ma ajutati cum trebuie desfacut un contract individual de munca avand i n vedere ca societatea nu si-a putut desfasura activitate in lipsa autorizatiilor de functionare necesare.
Multumesc

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

In situatia in care angajatorului i-au fost retrase de catre autoritatile sau organismele competente avizele, autorizatiile sau atestarile necesare pentru exercitarea activitatii, contractul individual de munca inceteaza de drept, in temeiul art. 56 alin. 1 lit. d din Codul muncii. In aceasta situatie, nu veti “desface” contractul individual de munca al salariatului, ci veti emite doar o decizie prin care veti constata incetarea de drept a contractului individual de munca, independent de vointa salariatului sau a angajatorului

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?
Cumulul de contracte individuale de munca
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Suspendarea contractului individual de munca pe durata arestarii preventive a salariatului. Inexistenta obligatiei de plata a salariului
Incheierea a doua contracte individual de munca pe durata determinata cu acelasi angajator.
Drepturile salariatului a carui nevinovatie a fost constatata de instanta de judecata, ulterior suspendarii contractului individual de munca
Inchiderea unui punct de lucru al societatii. Conditii si documente necesare pentru acordarea indemnizatiei de somaj


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat