Durata minima lucrata pentru a putea beneficia de concediu de odihna


Buna ziua,
Lucrez la o societate din 9.01.2014 - prezent. Doresc sa-mi iau concediu si mi s-a zis ca dupa 11 luni de munca am dreptu la concediu. Va rog sa-mi spuneti dumneavoastra dac e corec sau nu.....
Multumesc!
Cu respect,

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Codul muncii stabileste dreptul anual al salariatului la concediu de odihna. Durata concediului de odihna se va stabili proportional cu perioada lucrata, fara ca acordarea concediului de odihna sa fie conditionata de o durata minima lucrata.
Facem precizarea ca efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale, realizate de angajator cu consultarea salariatilor. Prin programari se vor stabili perioadele in care se vor efectua concediile de odihna, care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal/locuri de munca in cazul programarilor colective, respectiv corespunzatoare fiecarui salariat, in cazul programarii individuale

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat