Durata preavizului ce trebuie respectat in caz de demisie


Buna ziua,
Am inregistrat demisia la data de 29.08.2014.
Conform contractului individual de munca pe durata nedeterminata, la litera
L) capitolul alte clauze - aliniat c) perioada de preaviz in cazul demisiei este
de 15 zile calendaristice.
Care termen este corect din punct de vedere legal ?
-cel de 20 de zile lucratoare prevazut in legea nr. 53/2003 ?? sau
- cel de 15 zile calendaristice inscris in contractul de munca ??

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii republicat, termenul de preaviz se stabileste prin contractul individual de munca si nu poate fi mai mare de 20 de zile pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 45 de zile pentru salariatii cu functii de conducere. Codul muncii are in vedere doar durata maxima legala a termenului de preaviz. Intelegem ca prin contractul individual de munca ati stabilit un termen de preaviz de 15 zile calendaristice, mai mic decat durata maxima legala. Prin urmare, in mod legal, va trebui sa respectati termenul de preaviz de 15 zile calendaristice stabilit prin contractul individual de muncaServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat