Durata preavizului ce trebuie respectat in caz de demisie


Buna ziua,
Am inregistrat demisia la data de 29.08.2014.
Conform contractului individual de munca pe durata nedeterminata, la litera
L) capitolul alte clauze - aliniat c) perioada de preaviz in cazul demisiei este
de 15 zile calendaristice.
Care termen este corect din punct de vedere legal ?
-cel de 20 de zile lucratoare prevazut in legea nr. 53/2003 ?? sau
- cel de 15 zile calendaristice inscris in contractul de munca ??

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii republicat, termenul de preaviz se stabileste prin contractul individual de munca si nu poate fi mai mare de 20 de zile pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 45 de zile pentru salariatii cu functii de conducere. Codul muncii are in vedere doar durata maxima legala a termenului de preaviz. Intelegem ca prin contractul individual de munca ati stabilit un termen de preaviz de 15 zile calendaristice, mai mic decat durata maxima legala. Prin urmare, in mod legal, va trebui sa respectati termenul de preaviz de 15 zile calendaristice stabilit prin contractul individual de munca

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat