Indeplinirea atributiilor de legator manual, conform Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 16/1996


Buna ziua,
Solicit o informare referitor la obligatiile de serviciu ale angajatilor (functionari publici) : Conform Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, art. 17 , angajatorul este obligat sa aiba un angajat calificat pentru ocupatia de legator manual (cod COR 734501), persoana autorizata pentru prestarea serviciului arhivistic de legatorie.
Intrebarea mea este urmatoarea: ne poate obliga directorul executiv sa prestam acest serviciu de legatorie , noi, salariatii din cadrul institutiei ? Mentionez ca niciun functionar din subordine nu are mentionat in fisa postului obligatia de a presta activitatea de "legatorie" ,ci doar, de a constitui fondul arhivistic.
Va multumesc,

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 16/1996 impun existenta unui angajat calificat pentru functia de legator manual. Prin urmare, trebuie sa aveti o calificare in acest sens. Cat priveste atributiile de serviciu, nu vi se poate impune sa indepliniti alte sarcini de serviciu, care nu corespund postului ocupat de dvs. Doar in situatia in care aveti calificarea necesara si va exprimati consimtamantul in acest sens puteti indeplini atributiile de legator manual.

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Formare profesionala. Clauza privind plata unei sume de bani in caz de demisie
Neindeplinirea obligatiei de a asigura un loc de munca salariatului. Cercetare disciplinara abuziva pentru absenta nemotivata de la locul de munca
Omiterea inregistrarii in REVISAL a incetarii CIM
Contestarea sanctiunii avertismentului. Aplicarea mai multor sanctiuni disciplinare pentru aceeasi abatere
Ultima zi de inregistrare in Revisal a Actului aditional de modificare salariu
Imposibilitatea salariatului de a se prezenta la locul de munca. Solutii legale privind schimbarea locului de munca. Conditii necesare pentru a beneficia de indemnizatia de soma
Momentul incetarii activitatii in cazul indeplinirii conditiilor de pensionare. Aplicabilitatea Legii 329/2009
Transformarea postului contractual in functie publica. Preluarea atributiilor postului contractual in functia publica
2 contracte individuale de munca. Calculul termenului de preaviz si aplicarea sanctiunilor disciplinare
Indeplinirea conditiilor de pensionare in cadrul unei societati private
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru abateri repetate
Neinregistrarea CIM de catre angajator timp de 4 ani. Consecinte


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat