Prelungirea contractului individual de munca pe durata determinata. Limite


Buna ziua. In cazul in care, dupa incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata se incheie act aditional , si nu un nou contract de munca,se pot incheia mai mult de trei acte aditionale la acelasi contract? Mentionez ca fiecare act aditional incheiat la acelasi contract a fost pe o perioada de aprox.4, 5 luni. Va multumesc

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Codul muncii permite prelungirea contractului individual de munca incheiat pe durata determinata prin acte aditionale si dupa expirarea termenului initial, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari, in conditiile prevazute la art. 83 (inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, exceptand participarea la greva; cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului; desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier; favorizarea temporara a anumitor categorii de persoane fara loc de munca; angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de vârsta; ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului; angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul, precum siin alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe).
Durata totala a contractului individual de munca pe perioada determinata (inclusiv prelungirile) nu poate depasi 36 de luni.

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Prelungirea CIM pe durata determinata. Salariata gravida
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat