Acordarea stimulentului la sfarsit de an si pentru efectuarea concediului pentru crestere copil


Buna ziua!
Societatea la care lucrez acorda anual un stimulent ce se acorda la sfarsitul anului. In anul 2013, luna iunie am intrat in concediu de crestere copil. La sfarsitul anului nu am primit acel stimulent (proportional cu perioada lucrata), iar explicatia data de reprezentantii societatii a fost ca nu se pot face plati catre un angajat cu contract de munca suspendat. Va rog sa imi spuneti daca reprezentantii societatii au procedat corect. Va multumesc anticipat!

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Pe durata suspendarii contractului individual de munca, aceasta suspendare va produce efecte doar asupra prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
Codul muncii prevede faptul ca pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.
In masura in care nu exista vreo stipulatie expresa prin care sa se prevada faptul ca pe durata concediului pentru crestere copil nu sunteti indreptatita la incasarea stimulentului acordat la sfarsit de an, angajatorul va fi obligat sa va acorde astfel de drepturi.
In lipsa unui acord din partea acestuia, aveti posibilitatea sa obtineti aceste drepturi pe calea introducerii unei actiuni in fata instantei de judecata. Facem precizarea ca acest demers este scutit de taxe judiciare de timbru.

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat