Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna


este reglementata legal preluarea atributiilor de serviciu pe timpul concediului de odihna de catre ceilalti angajati ?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Angajatorul nu va putea dispune repartizarea atributiilor de serviciu ale personalului aflat in efectuarea concediului de odihna catre ceilalti salariati, daca aceasta masura conduce la imposibilitatea indeplinirii atributiilor avute de drept in sarcina acestora sau daca exced acelora prevazute in fisa postului, in sens contrar masura ar avea caracter abuziv.
Nu exista o reglementare legala in privinta preluarii unor astfel de atributii.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat