Decontarea cheltuielilor de transport salariatului delegat


va rog sa-mi dati o solutie juridica
problema:
un salariat al unei regii autonome din X este numit temporar pentru exercitarea unei functii in alta localitate (Y), pe baza de decizie a conducerii.
prin act aditional la CIM se prevad clauze referitoare la decontarea cheltuielilor de transport ( dus-intors), ; clauzele sunt prevazute si in CCm aplicabil regiei.
in urma unui control intern CFG s-a constatat ca toate cheltuielile de transport dus- intors efectuate de regula saptamanal pe baza documentelor judtificative, constituie prejudiciu, care urmeaza sa fie recuperat de la salariat.
va rog sa ne dati o opinie juridica referitoare la aceasta speta.

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Art. 44 din Codul muncii recunoaste salariatului delegat dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, in masura in care acest drept este prevazut in contractul colectiv de munca. Din moment ce dreptul la decontarea cheltuielilor este prevazut atat in contractul colectiv de munca cat si in actul aditional la contractul individual de munca, in lipsa consultarii documentelor, putem aprecia ca decizia angajatorului de recuperare a respectivelor sume de la salariat este abuziva. Salariatul in cauza are posibilitatea sa conteste decizia de recuperare a respectivelor sume emisa de angajator in termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicarii masurii.
Actiunea poate fi introdusa la Tribunalul in a carui circumscriptie salariatul isi are domiciliul sau locul de munca, fara a fi necesara plata taxelor de timbru judiciar.

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Drepturile cuvenite salariatului decedat
Incadrarea salariatului pe un alt post, corespunzator studiilor superioare. Renuntarea la vechiul post prin demisie


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat