Obligarea angajatorului la plata diurnei externe in lipsa unei prevederi exprese


O societate de transport a platit unui angajator diurna externa 20 euro pezi pentru doua luni oct, 2013 si nov.2013,In cim se prevedea doar salariul brut 800 ron.Nu se specifica nici ce CCm este aplicabil.CCm nu are deoarece sunt 4 angajati.Act aditional semnat de parti nu e Nota interna nu e.S-a facut un act aditional cu un alt angajat dar ulterior datei care ne intereseaza.Angajatului i se mai poate da diferenta de eiuna in baza l 518/1995

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Indiferent daca este prevazuta sau nu obligatia de plata a diurnei si cuantumul acesteia in contractul individual de munca, contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau prin act aditional, angajatorul este obligat la plata acesteia.
In lipsa prevederii unor limite ale cuantumului diurnei pentru deplasarea in strainatate, va fi aplicabil plafonul minim prevazut in H.G. nr. 518/1995. Pentru aceste sume de bani dvs. trebuie sa faceti dovada efectuarii deplasarilor externe cu documente relevante (ex. Ordin de deplasare/delegatie).
Prin introducerea unei actiuni la instanta de judecata aveti dreptul sa solicitati obligarea angajatorului la plata diurnei cuvenite pentru pentru toata perioada in care ati efectuat deplasari in interes de serviciu, dar nu mai mult de 3 ani anteriori introducerii actiunii (acesta fiind termenul general de prescriptie).
Facem precizarea ca actiunea va fi scutita de taxa judiciara de timbru.

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat