Obligarea angajatorului la plata diurnei externe in lipsa unei prevederi exprese


O societate de transport a platit unui angajator diurna externa 20 euro pezi pentru doua luni oct, 2013 si nov.2013,In cim se prevedea doar salariul brut 800 ron.Nu se specifica nici ce CCm este aplicabil.CCm nu are deoarece sunt 4 angajati.Act aditional semnat de parti nu e Nota interna nu e.S-a facut un act aditional cu un alt angajat dar ulterior datei care ne intereseaza.Angajatului i se mai poate da diferenta de eiuna in baza l 518/1995

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Indiferent daca este prevazuta sau nu obligatia de plata a diurnei si cuantumul acesteia in contractul individual de munca, contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau prin act aditional, angajatorul este obligat la plata acesteia.
In lipsa prevederii unor limite ale cuantumului diurnei pentru deplasarea in strainatate, va fi aplicabil plafonul minim prevazut in H.G. nr. 518/1995. Pentru aceste sume de bani dvs. trebuie sa faceti dovada efectuarii deplasarilor externe cu documente relevante (ex. Ordin de deplasare/delegatie).
Prin introducerea unei actiuni la instanta de judecata aveti dreptul sa solicitati obligarea angajatorului la plata diurnei cuvenite pentru pentru toata perioada in care ati efectuat deplasari in interes de serviciu, dar nu mai mult de 3 ani anteriori introducerii actiunii (acesta fiind termenul general de prescriptie).
Facem precizarea ca actiunea va fi scutita de taxa judiciara de timbru.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat