Dreptul la concediu de odihna anual. Calculul indemnizatiei


Buna ziua!
in unitatea unde lucrez ma confrunt cu o situatie si anume:
un salariat a fost in concediu medical incepand cu data de 4 aprilie 2013 pana in 4octombrie 2014.Incepand cu data de 5 octombrie 2014,salariatul solicita concediul de odihna pentru anul 2013 si pentru anul 2014.
intrebarea este urmatoarea:
- are dreptul la concediu de odihna pentru doi ani?
- la care venituri se calculeaza concediul de odihna, la cele din CCM sau la ultimele trei indemnizatii de boala?
si conform art.61 lit.c angajatorul ii poate desface contractul de munca pe baza unui certificat de handicap cod boala C5 - cu deficienta functionala accentuata?
salariatul sufera de o afectiune neoplazica
Va multumesc!

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Salariatul este indreptatit sa efectueze concediul de odihna pentru perioada 2013-2014, insa trebuie sa aiba in vedere faptul ca angajatorul este cel care programeaza efectuarea concediului, acesta intocmind o planificare anuala. Pentru anul 2013 angajatorul este obligat sa acorde salariatului concediul de odihna cuvenit, iar pentru anul 2014 unitatea are posibilitatea sa refuze acordarea concediului in acest an, putand sa o programenze pentru anul 2015.
Durata concediului de odihna nu poate fi redusa ca urmare a efectuarii concediului pentru incapacitate temporara de munca (concediu medical), ci salariatul are dreptul la efectuarea acestuia proportional cu activitatea lucrata (incluzand si timpul in care acesta s-a aflat in concediu medical).
Codul muncii prevede expres ca indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale (salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent prevazute in contractul individual de munca) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Prin urmare, cuantumul indemnizatiei de concediu se va calcula prin raportare la salariul de baza, incluzand sporurile si indemnizatiile aratate mai sus, iar nu la cuantumul indemnizatiei de concediu medical.
Concedierea salariatului in temeiul art. 61 lit c din Codul muncii se poate dispune daca acesta se afla in incapacitate totala de munca. Deficienta functionala accentuata echivaleaza cu gradul 2 de handicap, adica lipsa totala a capacitatii de munca a salariatului. Pentru o parere avizata este recomandat sa va adresati unei comisii de specialiate pentru a evalua in concret capacitatea de munca a persoanei in cauza.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat