Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal


Buna ziua! Un contract pe perioada nedeterminata pt o functie de executie a carui perioada de proba a expirat, perioada maxima de 90 zile, a fost completat cu o conventie intre angajator si angajat prin care prelungesc perioada de proba cu inca 30 de zile, pt acelas post. Intrebari:
1. Este valabila conventia, sau contractul pe perioada nedeterminata isi intra total in drept?
2. In ipoteza in care aceasta conventie nu este valabila iar in intervalul acesteia angajatorul va dori sa inceteze relatiile de munca cu angajatul notificarea de preaviz poate fi considerata data la care s-a semnat aceasta conventie?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Perioada de proba in care un salariat se poate afla in executarea unui contract individual de munca pentru functii de executie este de cel mult 90 de zile calendaristice. Codul muncii interzice, in mod expres, orice derogare de la aceasta regula. Este abuziv actul aditional (conventia) incheiat prin care partile au convenit "prelungirea" perioadei de proba.
Daca pe parcursul sau la finalul acestei perioade de 90 de zile niciuna dintre partile contractante nu si-au manifestat intentia de a inceta raportul de munca, contractul individual de munca va produce efecte in continuare, considerandu-se ca salariatul corespunde profesional postului ocupat.
Dupa expirarea perioadei de proba (in cazul dvs. de 90 de zile calendaristice), in situatia in care angajatorul va dori sa dispuna concedierea salariatului, acesta va trebui sa respecte toate conditiile prevazute in art. 58-80 din Codul muncii, nemaifiind incidente prevederile art. 31 din acelasi Cod.
Notificarea de preaviz despre care vorbiti la punctul 2 nu are nicio legatura cu acea conventie, ci va constitui un prim pas in vederea concedierii salariatului. In masura in care angajatorul dispune in mod nelegal si/sau neintemeiat concedierea aveti posibilitatea sa contestati decizia in fata instantei de judecata, solicitand anularea acesteia, reintegrarea pe postul detinut anterior si plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate cu indicele de inflatie de la momentul emiterii deciziei de concediere si pana la plata efectiva a acestor drepturi.

Alte Consultatii Juridice

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Prelungirea CIM pe durata determinata. Salariata gravida
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie
Zile libere legale acordare persoanelor apartinand altor culte religioase legale
Nereturnarea garantiei retinute din salariu in cazul demisie cu nerespectarea termenului de preaviz


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat