Solicitarea efectuarii concediului de odihna


Buna ziua. Am lucrat la o institutie publica in perioada 01.08.2014-15.01.2015 si am incetat raportul de serviciu prin acordul partilor, la solicitarea mea. In 05.11.2014 am solicitat prin cerere 1 zi de CO pentru 06.11.2014 din cele 8 zile care mi se cuveneau proportional cu perioada lucrata. Intrucat cererea mea nu a iesit de la mapa pana la sfarsitul programului, am mers la conducatorul institutiei si mi-a spus ca pot pleca in CO in ziua urmatoare. Dupa 1 saptamana am aflat de la salariata care se ocupa de pontaje ca sunt absent nemotivat in 06.11.2014 pe motiv ca cererea mea de CO nu a fost aprobata. In luna dec. 2014 nu am putut solicita efectuarea CO pe 2014 din cauza interventiei incapacitatii temporare de munca. In 05.01.2015 am solicitat prin cerere fax zilele de concediu neefectuat pe 2014 in perioada 05-13.01.2015. Cand m-am prezentat la serviciu in 14.01.2015 mi s-a comunicat verbal ca din cele 7 zile de CO mi s-au aprobat doar 3 zile, restul de 4 zile fiind absent nemotivat. Mentionez ca nu mi s-a adus la cunostinta in 05.01.2015 (data depunerii cererii de CO) aprobarea partiala a concediului pe 2014. Institutia sustine ca mi-a trimis prin curier rezolutia cererii de CO in 07.01.2014, dar nu am putut fi contactata. Eu nu am fost acasa, fiind plecata in alta localitate. In 14.01.2015 am solicitat incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor incepand cu 15.01.2015, lucru care mi s-a aprobat. In luna ianuarie 2015 m-au trecut 4 zile absent nemotivat (cele 4 zile de CO pe care nu mi le-au aprobat) si tot in aceeasi luna mi-au compensat in bani cele 4 zile de CO aferent 2014. Va rog sa imi comunicati daca conducerea institutiei avea dreptul sa imi refuze cele 2 cereri de CO pe motivul volumului mare de lucrari si al lipsei de personal , sa ma treaca nemotivat, si apoi sa mi le compenseze in bani ca concediu neefectuat, in conditiile in care nu mi s-a adus la cunostinta fisa postului, nu mi s-a solicitat o programare a CO pe 2014 .

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Conform art. 148 alin. 1 din Codul muncii, efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari stabilita de angajator, cu consultarea salariatului. Salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. Solicitarea de catre dumneavoastra a efectuarii concediului de odihna cu o zi inainte sau chiar in ziua respectiva a fost intempestiva si nu i-ati acordat angajatorului suficient timp pentru a da curs cererii. Conducerea institutiei avea dreptul sa refuze cele doua cereri de concediu, dat fiind faptul ca nu i-ati acordat angajatorului un termen rezonabil pentru a-si planifica activitatea si pentru a identifica o persoana care sa va inlocuiasca pe perioada efectuarii zilelor de concediu de odihna.

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Procedura acordarii zilelor de concediu de odihna prin Regulamentul intern
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil
Prevederea in CCM a posibilitatii salariatilor de a renuntat la zilele de concediu care exced minimului de zile de concediu de odihna garantat de lege
Revenirea la serviciu dupa efectuarea concediului pentru crestere copil. Obligatia angajatorului


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat