Neefectuarea concediului de odihna anual in anul calendaristic respectiv


Am ramas cu 21 de zile concediu de odihna neefectuat in 2013.(nu am efectuat nici-o zi de concediu).
Mai pot beneficia de aceste zile anul acesta,2015?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Angajatorul este obligat sa va acorde concediul de odihna neefectuat in anul 2013 intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, deci pana in luna iunie, inclusiv, a acestui an. In cazul in care angajatorul refuza sa va acorde zilele de concediu ramase neefectutate, va puteti adresa instantei de judecata cu o cerere prin care sa solicitati obligarea angajatorului la indeplinirea obligatiei prevazuta in contractul individual de munca. Cererea se adreseaza tribunalului in circumscriptia caruia aveti domiciliul sau locul de munca si poate fi introdusa in termen de 3 ani de la data cand trebuia sa efectuati concediul de odihna.

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Procedura acordarii zilelor de concediu de odihna prin Regulamentul intern
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil
Prevederea in CCM a posibilitatii salariatilor de a renuntat la zilele de concediu care exced minimului de zile de concediu de odihna garantat de lege
Revenirea la serviciu dupa efectuarea concediului pentru crestere copil. Obligatia angajatorului


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat