Contract individual de munca cu timp partial


Pot angaja o persoana in magazin (lucrator comercial) numai pentru zilele de weekend (sambata si duminica) cate 8 ore/zi, cu acordarea salariului corespunzator?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Puteti angaja o persoana cu contract individual de munca cu timp partial. Conform art. 103 din Codul muncii, salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru ale unui salariat cu norma intreaga comparabila. Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate.Programul normal de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. Timpul de munca al persoanei pe care doriti sa o angajati este de 8 ore/zi, 16 ore/saptamana. Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Lucrul in zilele de sambata si duminica nu este interzis. Asadar, puteti angaja o persoana numai pentru zilele de week-end.

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Nota explicativa data in afara timpului de munca
Zile libere pentru timpul aferent transportul la/de la locul de munca
Cumulul de contracte individuale de munca
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat