Retinerea sumelor de bani cu titlu de penalizari


Buns ziua, problema mea tine de locul de munca unde se fac penalizari aproape in fie care luna cu sume considerabile

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Angajatorul nu poate percepe penalizari cu titlu de sanctiune impotriva unui salariat. Cazurile in care angajatorul se poate indrepta impotriva salariatului in vederea recuperarii unor sume ca urmare a cauzarii de pagube din vina si in legatura cu munca salariatului sunt limitativ prevazute de Codul muncii. In acest sens, prevederile art. 253 si urmatoarele din Codul muncii, republicat, reglementeaza situatiile in care i se acorda posibilitatea angajatorului sa retina diferite sume de bani cu titlu de daune.
Angajatorul are la dispozitie si procedura cercetarii disciplinare prevazuta de art. 247-252 din Codul muncii in situatia in care un salariat savarseste abateri de la normele de disciplina in munca, incalca prevederile contractului individual de munca, ale contractului colectiv, ale regulamentului intern, etc.
In cazul in care sunt dispuse masuri impotriva dvs., in sensul retinerii unor sume de bani cu titlu de penalizari, fara ca angajatorul sa aiba un temei legal, veti putea solicita in fata instantei de judecata anularea acestora in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care vi s-a comunicat respectiva decizie.
Facem mentiunea ca o astfel de actiune este scutita de taxa de timbru judiciarServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat