HG 79/2013, pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1)Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 2 si 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere.
(2)Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1) institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificarilor stabilite.
(3)Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu confera acordarea de timp liber corespunzator.
Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.
Art. 3
(1)Dispozitiile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 2, respectiv 3 mai 2013 si nici participantilor in aceste procese.
(2)Dispozitiile art. 1 nu se aplica personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfasoara in zilele respective activitati stabilite prin ordin emis de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 4
Dispozitiile prezentei hotarari pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care partenerii sociali stabilesc astfel.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat