Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 771 se introduc
doua noi articole, articolele 772 si 773, cu urmatorul cuprins:
Articolul 772
Personalul Ministerului Apararii Nationale poate fi detasat in cadrul organismelor si organizatiilor internationale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Articolul 773
Personalul militar si civil beneficiaza de despagubiri pentru cazurile de invaliditate, iar membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, pentru cazurile de deces, produse ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza serviciului. Modalitatile de stabilire si acordare a despagubirilor se reglementeaza prin ordin al conducatorului institutiei.
2. La articolul 85 alineatul 1, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:
i1) cand nu promoveaza baremele de pregatire fizica, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei;
3. La articolul 85, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) , e), f), i1), l), m) si n), la propunerea consiliilor de judecata, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j), iar, in celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic.
4. La articolul 86, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Limitele de varsta in grad pana la care generalii si amiralii pot fi mentinuti in activitate sunt: a)
pentru general de brigada cu o stea, respectiv general de flotila aeriana cu o stea, pentru cei din arma aviatie, si contraamiral de flotila cu o stea, pentru cei din arma marina - 56 de ani;
b) pentru general-maior cu doua stele, respectiv contraamiral cu doua stele, pentru cei din arma marina - 57 de ani;
c) pentru general-locotenent cu trei stele, respectiv viceamiral cu trei stele, pentru cei din arma marina - 58 de ani;
d) pentru general cu patru stele, respectiv amiral cu patru stele, pentru cei din arma marina - 59 de ani.
5. La articolul 86, dupa alineatul 2 se introduc doua
noi alineate, alineatele 21 si 22, cu urmatorul cuprins:
In situatia in care limitele de varsta in grad prevazute la alin. 2 sunt mai mici decat varstele standard de pensionare pentru limita de varsta prevazute de legislatia asigurarilor sociale si pensiilor care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, generalii si amiralii sunt mentinuti in activitate pana la varsta standard.
Prevederile alin. 2 se aplica exclusiv Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne.
6. La articolul 86, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
In raport cu nevoile de incadrare, cadrele militare pot fi mentinute in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la varsta de 60 de ani, cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat