Legea 50/2017 privind modificarea Legii-cadru salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Sectiunea a 3-a, litera E, capitolul III din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``Art. 8. - (1) Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, respectiv unitatile de formare a personalului clerical, primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub forma de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective."

2. La articolul 9 alineatul (1), litera b) prima liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``- 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic, respectiv in unitatile de formare a personalului clerical prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Contributia lunara este la nivelul salariului de baza minim brut pe tara;``.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat