OUG 55/2017, privind indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor


ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

In Romania, masurile de sprijin pentru familiile cu copii nou-nascuti in care parintii sunt activi pe piata muncii sunt stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest act normativ reglementeaza cel mai generos program din statele membre ale Uniunii Europene.

Pana in anul 2016 indemnizatia pentru cresterea copilului s-a stabilit la 85% din media veniturilor nete lunare realizate de parinte, in cele 12 luni anterioare nasterii copilului, care constituie perioada de eligibilitate, dar nu mai mult de suma de 3400 lei.

Prin Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost eliminat plafonul maxim, iar perioada de eligibilitate a fost extinsa de la 12 luni in ultimul an la 12 luni in ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului. Aceste modificari au condus la cresterea numarului de beneficiari, dar si a cuantumului indemnizatiei si, implicit, la cresterea cheltuielilor bugetare. Totodata, s-a observat o crestere a nivelului de eroare in declararea veniturilor pe baza carora se stabileste cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului.

Dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului nu este unul contributiv, ci doar adresat parintilor activi pe piata muncii, iar plata impozitului pe venit nu reprezinta o contributie pentru acoperirea unui risc si sumele astfel colectate la bugetul de stat asigura cheltuielile generale din sanatate, educatie, alte drepturi de asigurari etc., inclusiv plata acestui drept.

Luand in considerare modele europene in privinta acordarii formelor de sprijin pentru perioada concediului de crestere a copilului, tinand cont de faptul ca pentru plata drepturilor de indemnizatie pentru cresterea copilului in anul 2017, bugetul alocat nu poate acoperi necesarul de 3,4 miliarde lei, in conditiile mentinerii deficitului bugetar sub 3% si avand in vedere faptul ca bugetul alocat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu poate acoperi plata tuturor drepturilor de asistenta sociala gestionate, pentru asigurarea drepturilor de asistenta sociala de natura alocatiei de stat pentru copii, a ajutoarelor si alocatiilor acordate categoriilor defavorizate, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, este necesara ajustarea cheltuielii bugetare prin modificarea unor programe de asistenta sociala care afecteaza un numar redus de persoane, dar care implica o cheltuiala bugetara mare.

in acest scop se propune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul stabilirii unui cuantum maxim al indemnizatiei.

in absenta acestei masuri ar trebui ajustate alte beneficii de asistenta sociala ale caror cuantumuri nu sunt la un nivel ridicat si care ar afecta un numar de peste 2 milioane de persoane, fata de 1.100 cat ar fi afectate prin plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copiilor.

in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 8.500 lei.``

2. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, stimulentul de insertie se acorda astfel:

a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

b) pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fara a beneficia in aceasta perioada de prevederile art. 31 alin. (1) si (2).``

3. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

``(11) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplica si in situatia in care se solicita stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (2).``

4. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu exceptia situatiei prevazute la art. 7 alin. (2);``.

5. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:

``Art. 371. a Pentru drepturile prevazute la art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2), (4) si (5), daca din calcul rezulta fractiuni in bani, cuantumul se rotunjeste la leu in favoarea beneficiarului.``

Art. II. a Prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat