Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala


Art. 1

Prezenta lege se aplica personalului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice aplicabile anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 2

(1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala incasate in temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de munca in vigoare la data platii acestor drepturi, sume considerate a fi incasate nelegal si pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control a unor prejudicii.

(2) Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevazute la alin. (1), nu se restituie.

(3) Se exonereaza de la plata si impozitul pe venit, contributiile sociale si obligatiile fiscale accesorii drepturilor de natura salariala prevazute la alin. (1), consecinta a constatarii Curtii de Conturi sau a altor structuri/institutii cu atributii de control a unor prejudicii, atat pentru salariati, cat si pentru angajatorii acestora.

Art. 3

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza plata de catre personalul prevazut la art. 1 a sumelor reprezentand venituri de natura salariala, pentru care Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control au constatat ca au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum si orice forma de recuperare a acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a recalcula salariul de baza si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la art. 1 aferente lunii in care intra in vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate in mod necuvenit de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat