LEGEA nr. 219/2018 privind unele masuri referitoare la sumele acordate reprezentand ajutoare de urgenta


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1

Prezenta lege se aplica persoanelor care au beneficiat de ajutoare de urgenta si/sau ajutoare in temeiul art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2

(1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele nerecuperate reprezentand ajutoare de urgenta si/sau ajutoare acordate potrivit art. 1, pe care persoanele beneficiare trebuie sa le restituie unitatilor administrativ-teritoriale drept consecinta a constatarii unor prejudicii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control.

(2) Se exonereaza de la plata si obligatiile fiscale accesorii sumelor prevazute la alin. (1), consecinta a constatarii Curtii de Conturi sau a altor institutii cu atributii de control a unor prejudicii.

Art. 3

La data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza plata de catre persoanele prevazute la art. 1 a sumelor reprezentand ajutoare de urgenta si/sau ajutoare pentru care Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control au constatat ca au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum si orice forma de recuperare a acestora.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat