METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat


CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

Prin exceptie de la prevederile art. 16 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care la finele repartitiei candidatilor promovati la concursul de rezidentiat raman locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sanatatii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidatilor care la concursul de rezidentiat din sesiunea precedenta au fost declarati respinsi, desi au obtinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobata prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale, dar s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs.

Articolul 2
(1)In vederea organizarii redistribuirii prevazute la art. 1 se desemneaza o comisie tehnica formata din 8-12 membri dintre salariatii Ministerului Sanatatii si ai Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, al carei presedinte este de drept presedintele Comisiei centrale de rezidentiat din sesiunea de concurs in urma careia au ramas locurile/posturile neocupate.
(2)Comisia tehnica prevazuta la alin. (1) este desemnata prin ordin al ministrului sanatatii.
(3)Comisia tehnica are urmatoarele atributii:
a)stabilirea listei locurilor/posturilor ramase neocupate;
b)centralizarea cererilor de redistribuire;
c)alcatuirea clasificarii in vederea redistribuirii locurilor/posturilor ramase neocupate, tinandu-se cont de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat promovat initial;
d)organizarea sesiunii de alegere a locurilor/posturilor ramase neocupate;
e)intocmirea proiectului de ordin privind confirmarea ca rezidenti a candidatilor care au ales loc/post.


CAPITOLUL II: Stabilirea listei locurilor/posturilor ramase neocupate. Depunerea cererilor

Articolul 3

In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii sesiunii de alegere a locurilor/posturilor la sesiunea de rezidentiat pentru anul universitar in curs, comisia desemnata la art. 2 are obligatia de a afisa pe site-ul oficial al concursului de rezidentiat situatia locurilor/posturilor ramase neocupate.

Articolul 4
Candidatii care la concursul de rezidentiat din sesiunea precedenta au fost declarati respinsi, desi au obtinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobata prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale, dar s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs, depun cereri la Ministerul Sanatatii in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 3.

Articolul 5
Solicitarile celor interesati se depun direct la sediul Ministerului Sanatatii sau se transmit prin posta cu confirmare de primire, situatie in care se ia in considerare data depunerii solicitarii la serviciul postal, si vor contine:
a)cerere, in care se vor preciza: numele si prenumele, numele avut la data sustinerii concursului de rezidentiat, dupa caz, domeniul pentru care au concurat, numarul de concurs, numarul de telefon si adresa de e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;
b)copia unui act de identitate in termen de valabilitate;
c)copii ale documentelor privind schimbarea numelui (certificat de casatorie, certificat de divort etc.).

Articolul 6

Dupa expirarea termenului de depunere a cererilor prevazut la art. 4 orice alta solicitare nu mai este luata in considerare, iar candidatul respectiv pierde dreptul de a participa la redistribuirea locurilor/posturilor ramase neocupate.


CAPITOLUL III: Centralizarea cererilor de redistribuire. Alcatuirea clasificarii in vederea redistribuirii locurilor/posturilor ramase neocupate

Articolul 7

Comisia desemnata la art. 2 va centraliza cererile inregistrate in termen de 7 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

Articolul 8
In cazul in care comisia constata ca unele cereri sunt incomplete va notifica solicitantul in acest sens, la adresa de e-mail indicata, si va fi stabilit un termen de 3 zile lucratoare pentru completare.

Articolul 9
In situatia in care solicitantul nu isi completeaza cererea cu documentele lipsa in termenul comunicat de comisie, acesta nu va figura in clasificarea candidatilor cu drept de a alege unul din locurile/posturile ramase neocupate.

Articolul 10
Dupa expirarea termenului de depunere a documentelor lipsa prevazut la art. 8, comisia va alcatui clasificarea candidatilor care au depus cereri. Clasificarea va respecta clasificarea stabilita la concursul de rezidentiat sustinut initial.

Articolul 11
Clasificarea candidatilor care vor participa la redistribuirea locurilor/posturilor ramase neocupate se afiseaza pe site-ul oficial al concursului de rezidentiat in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 8. Cu aceeasi ocazie se anunta data, ora si locatia de desfasurare a redistribuirii locurilor/posturilor ramase neocupate.

Articolul 12
Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs.

Articolul 13
Fiecare candidat sau imputernicit care alege loc/post prin redistribuire va primi din partea comisiei o adeverinta prin care se confirma specialitatea, locul/postul si centrul de pregatire alese.


CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Articolul 14

(1)Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata pentru cea de-a doua specialitate.
(2)Plata taxei se face in lei, anual, in doua transe semestriale egale, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la inceputul semestrului. Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.
(3)Candidatii prevazuti la alin. (1) nu pot alege loc/post in specialitatea in care sunt deja confirmati prin ordin al ministrului sanatatii.

Articolul 15
Candidatii care renunta la alegerea unui loc sau post sunt declarati respinsi.

Articolul 16
Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat organizat in baza prevederilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat