Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017


Art. I
Legea-cadru nr.153/2017privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, numarul curent 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3

Director casa corpului didactic

S

7871

8678

3,15

3,47"

2.La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1), numarul curent 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"44

Sora medicala, principal*4)

M

3800

1,52"

3.La anexa nr. V capitolul II, numarul curent 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"10

Grefier,

M

Peste 20 ani

5212

2,08

grefier-statistician,

M

15-20 ani

5110

2,04

grefier-documentarist,

M

10-15 ani

5008

2,00

grefier-arhivar,

M

5-10 ani

4905

1,96

grefier-registrator, treapta I

M

Baza

6 luni-5 ani

4819

1,93

"4.La anexa nr. VIII capitolul I litera B, dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Functionarii publici din administratia publica locala cu locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei AĞDelta DunariiAğ prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr.395/1996pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei AĞDelta DunariiAğ, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul de baza.
(2) Marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Sporul de izolare nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art. 25.
(3) Personalului prevazut la alin. (1) nu ii sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare."
5.La anexa nr. VIII capitolul II litera A punctul I subpunctul 1 litera a), numarul curent 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"7

Director adjunct, inspector sef adjunct, contabil sef, inginer sef

S

8700

10002

3,48

4,00"

6.La anexa nr. VIII capitolul II litera I, dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Personalul contractual din administratia publica locala cu locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei AĞDelta DunariiAğ prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr.395/1996, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul de baza.(2) Marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Sporul de izolare nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art. 25.
(3) Personalului prevazut la alin. (1) nu ii sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare"
Art. II
Incepand cu luna decembrie 2018, in aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de baza va fi recalculat, dupa caz, prin raportarea salariului de baza astfel cum a fost stabilit in urma aplicarii prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de baza stabilite in anexele la lege.
Art. III
Incepand cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul incadrat pe functii de specialitate din cadrul Aeroclubului Romaniei si Scolii Superioare de Aviatie Civila se majoreaza cu 50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. IV
Incepand cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul incadrat pe functii de specialitate din federatiile sportive si din unitatile sportive din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se majoreaza cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. V
Incepand cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza ale personalului din cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER se majoreaza cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. VI
Incepand cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta se majoreaza cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat