Ordonanta nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.Art. 1. - (1) Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile ulterioare, se majoreaza, incepand cu data de 1 aprilie 2008, cu 2% fata de nivelul din luna decembrie 2007.

(2) Incepand cu data de 1 octombrie 2008, cresterea valorii de referinta sectoriale este de 2% fata de valoarea din luna septembrie 2008.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si pentru personalul din serviciile de probatiune salarizat potrivit Legii nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune.

Art. 2. - (1) Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexele nr. 1c, 2c si 3c la Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, se majoreaza, incepand cu data de 1 aprilie 2008, cu 4% fata de nivelul din luna decembrie 2007.

(2) Incepand cu data de 1 octombrie 2008, cresterea valorii de referinta sectoriale este de 4,5% fata de valoarea din luna septembrie 2008.

Art. 3. - Indemnizatiile si salariile de baza calculate potrivit prevederilor art. 1 si 2 pentru prima si a doua etapa vor fi intregite la un leu in favoarea salariatilor.PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
aaaaaaaaaaaaaaa
p. Ministrul justitiei,
Zsuzsanna Peter
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 13.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat