Hotararea nr. 317/2019 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 798/2016


Articolul I
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 31 octombrie 2016, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Sectiunea "Indicatori fizici" va avea urmatorul cuprins:
"Indicatori fizici
- reducerea cu 700 a numarului de persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate;
- cresterea numarului de locuinte protejate cu 89;
- cresterea numarului de centre de zi cu 69;
- cresterea numarului de centre respiro/centre de criza cu 8."
2. Sectiunea "Indicatori de eficienta" va avea urmatorul cuprins:
"Indicatori de eficienta
- dezinstitutionalizarea unui numar de 700 de persoane adulte cu dizabilitati, beneficiare ale serviciilor sociale nou-infiintate;
- prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou- infiintate."
3. Sectiunea "Buget" va avea urmatorul cuprins:
"Buget
Bugetul aferent acestui program de interes national este de 74.507 mii lei, din care:
- 0 lei in anul 2018;
- 31.936 mii lei in anul 2019;
- 42.571 mii lei in anul 2020."

Articolul II
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 10 aprilie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Sectiunea "Indicatori fizici" va avea urmatorul cuprins:
"Indicatori fizici
- cresterea numarului de locuinte protejate cu 52;
- cresterea numarului de centre de zi cu 19;
- prevenirea institutionalizarii a minimum 300 de tineri cu dizabilitati proveniti din sistemul de protectie speciala a copilului."
2. Sectiunea "Indicatori de eficienta" va avea urmatorul cuprins:
"Indicatori de eficienta
- prevenirea institutionalizarii unui numar de 300 de tineri cu dizabilitati proveniti din sistemul de protectie speciala a copilului, beneficiari ai serviciilor sociale nou-infiintate;
- prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou- infiintate."
3. Sectiunea "Buget" va avea urmatorul cuprins:
"Buget
Bugetul aferent acestui program de interes national este de 34.778 mii lei, din care:
- 0 mii lei in anul 2018;
- 14.418 mii lei in anul 2019;
- 20.360 mii lei in anul 2020."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat