Ordinul nr. 792/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti - acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale


Articolul 1
Prezentul ordin stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, avand ca obiect:
a) acordarea drepturilor mentionate in favoarea personalului din cadrul aparatului central si din cadrul institutiilor din subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale;
b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului central si din cadrul institutiilor din subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021.

Articolul 2
(1) Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii, prevazute la art. 1, se realizeaza esalonat, in 5 transe, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele prevazute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform esalonarii prevazute la alin. (1), actualizate, fiecare in parte, cu indicele preturilor de consum stabilit de Institutul National de Statistica.
(3) Termenul privind esalonarea anuala la plata prevazut la alin. (1) se calculeaza de la data la care hotararea judecatoreasca prevazuta la art. 39 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, devine executorie, iar plata fiecarei transe din valoarea titlului executoriu se realizeaza intr-un an bugetar.
(4) Actualizarea cu indicele preturilor de consum stabilit de Institutul National de Statistica a sumelor reprezentand drepturile de natura salariala datorate in temeiul titlului executoriu se determina dupa urmatoarea formula de calcul:
A = (suma de actualizat x IPC)/100,
unde:
- A - suma totala necesar a fi achitata, ca urmare a actualizarii;
- suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului in care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;
- IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul National de Statistica, valabil la data la care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna in care aceasta suma trebuia platita.
(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (2) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.

Articolul 3
Structura financiar-contabila constituita la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale va centraliza datele primite de la ordonatorii de credite din structura ministerului si va analiza incadrarea in prevederile bugetare aprobate, propunand, dupa caz, Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru bugetul pe anul in curs si pentru proiectul de buget pe anii urmatori.

Articolul 4
Ordonatorii de credite din cadrul structurilor Ministerului Muncii si Justitiei Sociale au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat