Hotararea CSSPP nr. 7/2009 - aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative


Avand in vedere dispozitiile art. 79 alin. (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza hotaririi luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 25 februarie 2009,
in temeiul dispozitiilor art. 16, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,
conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1. - Se aproba Norma nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

Bucuresti, 25 februarie 2009.
Nr. 7.

Norma 6/2009 este prezentata in atasament!

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat