Legea 14/2020 privind alocatia de stat pentru copii


Art. I. -

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. -

(1) Alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);

c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap."

2. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Cuantumurile alocatiei de stat pentru copii, prevazute la alin. (1), se majoreaza anual prin hotarare a Guvernului."

Art. II. -

Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat