Legea nr. 578/2004, privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitorParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1. - (1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, in conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar.

(2) Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

c) nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;

d) durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;

e) nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) are domiciliul pe teritoriul Romaniei.

(3) Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:

a) 364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;

b) 140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

(4) Cuantumul ajutorului lunar prevazut la alin. (3) este de:

a) 90 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatiile prevazute la alin. (3) lit. a);

b) 35 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatia prevazuta la alin. (3) lit. b).

(5) In situatia in care durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar prevazut la alin. (4) se diminueaza proportional.

Art. 2. - Abrogat.

Art. 3. - Abrogat.

Art. 4. - Abrogat.

Art. 5. - Abrogat.

Art. 6. - (1) Ajutorul lunar se stabileste prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Ajutorul lunar se acorda si se plateste de catre casele teritoriale de pensii incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, incetarea, suspendarea si reluarea platii pensiilor, precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica, in mod corespunzator, si ajutorului lunar stabilit in conditiile prezentei legi.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare platii ajutorului lunar se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

(2) Plafoanele prevazute la art. 1 alin. (3), precum si cuantumul ajutorului lunar prevazut la art. 1 alin. (4) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

(3) Ajutorul lunar nu poate fi urmarit silit, decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.

(4) Cuantumul ajutorului lunar este avut in vedere la stabilirea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. - In aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 9. - Prevederile prezentei legi intra in vigoare in anul 2008, la o data stabilita prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 578.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat